Vicente Gil desenvolupa tasques de voluntariat dins de TMB i a d'altres organitzacions / Foto: Miguel Ángel Cuartero (TMB)
Vicente Gil desenvolupa tasques de voluntariat dins de TMB i a d'altres organitzacions / Foto: Miguel Ángel Cuartero (TMB)

VOLUNTARI A TMB. “Quan el teu temps es destina a ajudar els altres, la paraula esforç no existeix”

Jordi Izquierdo Berbel, magatzemista de Boixeres i actor de cine i teatre 

PERFECCIONISTA "Persegueixo la realitat amb peces hiperrealistes" DEVOCIÓ "Pintar em fa sentir bé, és una activitat que necessito fer"

ENTUSIASTA "A banda de tocar el saxo, canto; m’encanta cantar" POETA "Veure com apunta el dia mentre condueixo el bus és una font d’inspiració"

1GenTMB

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB