El conjunt de mesures que s’implementaran de forma immediata són les relatives als horaris d’il·luminació i climatització dels edificis, temperatura màxima, senyalització i seguiment de les mesures.

A l’estiu continua formant-te! Mitjançant la plataforma Goodhabitz, accedeix a vídeos de curta durada, d’entre 1’ i 3’, de reconeguts conferenciants sobre temes de motivació.

Aconseguir reduir la taxa de freqüència de lesions per accidents de treball en un 10% al final de vigència del Pla, l'any 2025, respecte a l’any 2021, és un dels objectius principals d’aquest pla de prevenció.

La companyia posa a l’abast del personal diferents recursos formatius en matèria d’igualtat de gènere, de diversitat, de reducció de les desigualtats, d’ètica, entre d’altres.

Durant el curs escolar 2021-2022, encara condicionat per les conseqüències de la pandèmia, les instal·lacions de TMB han rebut la visita de 4.307 estudiants de diferents centres educatius

La Sentència no condemna a Metro, doncs la demanda es basava en el dret a una pensió de viudetat per malaltia professional. Tampoc existeix cap retret a TMB per manca de salut i seguretat en el treball.

El consum d’alcohol i drogues perjudica la teva salut i augmenta el risc d’accidents.

L’empresa es va presentar amb el Programa d’acompanyament a la desvinculació / jubilació,que prepara el viatge de transició entre la vida laboral activa i la desvinculació de l’empresa.

La presidenta ha volgut reconèixer l’Albert, la Vanessa, la Yolanda i el Rubén per la seva humanitat, iniciativa i solidaritat, que van permetre salvar la vida d’un nen i participar del naixement de l’Ángel.

El doble factor d’autentificació és una mesura fonamental d’obligat compliment prescrita pel Centro Criptológico Nacional (CNN), per protegir els sistemes i les dades de TMB.

Del 27 de juny fins a l'1 de juliol les portes de les instal·lacions del simulador de conducció de línies convencionals de Metro es van obrir pels adolescents de la GenTMB.

1GenTMB

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB