Dijous, 16 de setembre de 2021

Actualitat

 

Aquest és el resultat dels esforços que durant molts anys la companyia ha estat realitzant contra els actes vandàlics a les seves instal·lacions, material mòbil i mobiliari.

El curs, compost per 10 sessions i un total de 43 hores lectives, és impartit en format presencial per professors experts en el món de la innovació empresarial. Inclou tasques grupals entre sessió i sessió i l’elaboració d’un projecte final, escollit per cada grup d’alumnes.

La nova X1, que serà operada pel CON Zona Franca, serà una línia sostenible, de baixes o nul·les emissions que inicialment circularà amb set vehicles del tipus estàndard híbrid de gas natural.

Comportarà la reestructuració de l’espai, que fins a l’entrada en servei del Centre TMB Salut estava ocupat per un centre de medicina del treball i d’atenció d’accidents, per adequar-lo a les necessitats organitzatives del Servei de Prevenció.

La nova versió del procediment P716 incorpora la nova sistemàtica per a la incorporació de criteris ambientals en les compres, de manera més àgil. 

Els empleats de TB que treballin en torn de dia i hi estiguin interessats poden participar en l'estudi europeu Exponit de l'Institut de Salut Global de Barcelona i guanyar 100 euros.

Fins al 15 de setembre, per la compra de quatre cafès a través de l'app Monyx, Serunion Vending regala un cafè gratis.

UOC

Cursos amb universitats, escoles de negoci, centres de formació professional o amb fundacions a preus reduïts són a l'abast de la GenTMB

L’1 de setembre està prevista la tornada a l’activitat presencial d’una part de la plantilla que ha estat teletreballant des del mes de març del 2020, i és important recordar les mesures de prevenció a aplicar als espais de treball.

La prova pilot estarà limitada al títol de transport T-empresa STI (actual passi de transport per a empleats), i hi participaran els empleats i empleades de les empreses del Sistema Tarifari Integrat.

La felicitació és un reconeixement per l’esforç i el treball de cada una de les persones que conformen TMB, en un moment de pandèmia.  

Pàgines

Publicitat

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB