Dimecres, 4 d'agost de 2021

Col·lectiu

 

Equip Consell Assessor de Patrimoni Històric de TMB / M.A. Cuartero

El Consell Assessor de Patrimoni Històric de TMB es va crear per a la promoció i l'estudi del patrimoni de l'empresa i amb l'objectiu de ser un referent a nivell estatal i internacional.

Imatge de 2 infermeres i 4 socorristes

Tothom sap la importància d'una bona actuació en primers auxilis en situacions d'emergència. A TMB s'ha format un equip de 120 voluntaris com a socorristes per actuar en cas de necessitat.

Equip de passis de Bus / M.A. Cuartero

El col·lectiu de passis té com a missió facilitar el passi d'empleat i el passi de transport públic a tots els empleats d'Autobusos més els seus familiars directes.

4 membres de l'equip de manteniment de sistemes de validació i venda / M. A. Cuartero

L'equip de manteniment de sistemes de validació i venda vetlla per l'òptim estat de les instal·lacions i equips dels sistemes de validació i venda existents en l'àmbit de Metro.

Equip de vestuari d'Autobusos / M.A. Cuartero

El col·lectiu de vestuari té com a missió dotar els treballadors de Bus dels diversos tipus d'uniforme, roba i calçat que requereixi el seu lloc de treball. El seu centre de treball és al CON d'Horta i el formen 4 persones.

Part de l'equip de mecànics del Tramvia Blau / M.A. Cuartero

El col·lectiu de mecànics del Tramvia Blau vetlla pel manteniment integral del material mòbil i de les línies fixes.

TOLA en conducció a les vies del taller / P. Herrero

Trenta-quatre tècnics operatius de línies automàtiques (TOLA) estan participant en les proves de conducció de trens del tram 4 de la línia 9, que els primers mesos de l'any vinent unirà la Zona Universitària i l'aeroport.

Equip de conductors formadors de TB / TMB

Dins de la plantilla de conductors de bus hi ha un grup voluntaris que, a més de la seva activitat diària de conduir un bus de línia, tenen vocació d'ajudar en la formació dels seus companys i col·laboren amb la Unitat de Formació de TMB impartint formació relacionada amb la seva tasca.

Part de l'equip de CGOL de la sala del CRT / M.A. Cuartero

Format per un equip de 5 persones que treballen des de la sala del CRT, l'equip humà dels CGOL planifica, coordina i supervisa els busos que estan en circulació.

Equip de prevenció

Emmarcat dins del Servei de Prevenció de Riscos Laborals i depenent del Servei de Salut, Seguretat i Benestar Laboral, aquest equip de professionals s'encarrega de l'especialitat de Seguretat, Higiene i Ergonomia.

Enginyers del CCM / M. A. Cuartero

Treballen al Centre de Control de Metro (CCM) i son els tècnics de telecomunicacions del CCM, un equip de 7 enginyers en torns rotatius de 24 hores els set dies de la setmana.

Pàgines

Publicitat

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB