Part de l'equip de Protecció Civil / P. Herrero
Part de l'equip de Protecció Civil / P. Herrero

Gestionen tot allò que té relació amb el risc, global i individual

El departament de Protecció Civil de Metro de Barcelona va gestionar 9.762 incidències l'any 2014.

Redacció - Ferran Anguera Salvatella, responsable de Protecció Civil / 28.10.15 - 13:20h

Treballen al centre de treball de Sagrera-Estivill i depenen de la Unitat de Seguretat i Protecció Civil (USPC), que està enquadrada dins de la direcció d'Operacions de Metro.

El departament de Protecció Civil està format per dues persones: Ferran Anguera Salvatella com a responsable del departament i Joaquin Alarcón Zambudio com a tècnic, i amb la col•laboració en l'àmbit de la formació de Severino García Vega. 

Les seves funcions principals són la gestió i l'anàlisi del risc intern i extern; prevenir les situacions de perill i gestionar tot allò que es relaciona amb el risc global o individual: emergències i incidències assistencials; elaboració, implantació i manteniment del pla d'autoprotecció i dossiers d'emergència; desenvolupar polítiques preventives; organització de simulacres; la planificació i execució de dispositius; la prevenció i investigació d'accidents que no tenen naturalesa tècnica relacionats amb el transport de persones; el desenvolupament de recursos materials que facilitin la mobilitat segura, així com accions formatives, tot dins de l'àmbit de la seguretat individual i col•lectiva. 

Aquestes funcions, però, són dutes a terme gràcies a la col•laboració constant realitzada tant pels coordinadors del Centre de Seguretat i Protecció Civil (CSPC), com pels operadors de seguretat que també hi treballen, així com pels vigilants de seguretat de la xarxa i empleats de Metro. Tots vetllen permanentment per la protecció i la seguretat dels usuaris i dels empleats.

Tenen una relació molt directa amb els altres departaments de la USPC, com ara el departament de suport tècnic de gestió, que és qui realitza tasques de suport a la unitat; amb el departament de Seguretat, que gestiona les actuacions destinades a la protecció de les persones, béns i serveis, tant a nivell de dissuasió com de prevenció i reacció davant la realització de determinades conductes, amb els objectius de garantir la utilització confortable i cívica del servei per part dels viatgers,  facilitar la labor dels empleats i preservar la integritat de les instal•lacions, i amb el  departament d'Intervenció, que materialitza les actuacions desenvolupades en matèria d'antifrau.

També participen molt activament en les reunions prèvies i posteriors a tots els esdeveniments multitudinaris de la ciutat, al costat dels cossos policials i serveis d'emergència, principalment Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, SEM, Creu Roja, Bombers de Barcelona, Bombers de la Generalitat, etc. Tenen una comunicació periòdica, ràpida i fluida amb tots aquests cossos i serveis per tractar tant temes preventius i formatius com per analitzar la millora de les actuacions conjuntes.

Recursos humans, tècnics i procedimentals

El nivell de seguretat és alt, gràcies en part als recursos humans, tècnics i procedimentals de què es disposa diàriament, tant propis com aliens (cossos policials i serveis d'emergència).

Pel que fa als recursos tècnics, es disposa de més de 7.300 càmeres de videovigilància (entre estacions i trens), 1.589 intèrfons SOS amb 398.504 trucades anuals ─1.090 diàries─ i amb informació preventiva que s'emet per les pantalles del MouTV que hi ha al 100% de les estacions de la xarxa de Metro.

L'any 2014 es van registrar al CSPC 56.958 incidències (9.762 de les quals de l'àmbit de Protecció Civil), amb 3.877 intervencions de cossos policials, 2.909 d'equips sanitaris i 95 de bombers. En la majoria hi van participar també els equips de seguretat privada existents a les instal•lacions.

És un treball de 24 hores al dia els 365 dies de l'any, coordinat i supervisat des del CSPC de manera permanent.

Compartir

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Servei
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB