4 membres de l'equip de manteniment de sistemes de validació i venda / M. A. Cuartero
4 membres de l'equip de manteniment de sistemes de validació i venda / M. A. Cuartero

Un equip altament qualificat

L'equip de manteniment de sistemes de validació i venda vetlla per l'òptim estat de les instal·lacions i equips dels sistemes de validació i venda existents en l'àmbit de Metro.

Redacció / 20.05.15 - 08:10h

Integrats al servei de Superestructura de l'Àrea de Manteniments i Projectes de Metro, l'equip el componen 51 professionals i està estructurat de la següent manera: 1 responsable de la unitat, 2 responsables de torns, 3 encarregats de torn, 2 persones a l'oficina tècnica, 37 tècnics especialistes, 1 operari de manteniment i 5 operaris auxiliars de manteniment. La majoria de l'equip té el seu centre de treball a Boixeres, però tenen també altres bases de manteniment distribuïdes per la xarxa de Metro a les estacions de Gorg, Diagonal L3, Urquinaona L4 i Sagrera L5.

La seva funció principal és la realització del manteniment, tant preventiu com correctiu, en taller i línia, de totes les instal·lacions i els equipaments dels sistemes de validació i venda de Metro, assegurar que tots els elements i instal·lacions estan en perfecte estat i realitzar les reparacions de les avaries que es detecten en aquests manteniments. Tanmateix aquest equip de professionals fa la reparació dels equips dels sistemes de validació i venda d'Autobusos al taller.

Qualitat i servei

La qualitat i el bon estat dels equipaments és fonamental, ja que afecta directament a la qualitat i a la prestació d'un bon servei tant a les estacions de metro com a bord dels autobusos. El manteniment realitzat per l'equip de professionals afecta aquests equips i instal·lacions:

 • Màquines distribuïdores automàtiques de venda de títols
 • Màquines expenedores de taquilla i terminals de punt de venda dels Punts TMB
 • Nodes de concentradors d'estació
 • Servidors sèrie (convertidors RS232-TCP/IP)
 • Validadores magnètiques
 • Torniquets de la línia de peatge
 • Passos PAR (Pas automàtic reversible) de la línia de peatge
 • Passos PAR per a les persones amb mobilitat reduïda, PMR
 • Targeta integradora
 • Pupitres embarcats en el bus (PCE311)
 • Validadores embarcades en el bus (VME 211)
 • Línies d'alimentació i comunicacions de tots els equips de validació i venda
 • Sistemes d'alimentació ininterrompuda de vestíbuls per als equips de la línia de peatge

També realitzen treballs específics de reformes d'equips i instal·lacions en servei, tant en taller com en línia; treballs de noves instal·lacions en línia; desenvolupament de prototips i pilotatge d'empreses externes.

En tot el manteniment en general, reparació d'avaries, reformes d'equips i desenvolupament de prototips s'utilitzen eines i estris especials així com equips informàtics, documentació tècnica, esquemes electrònics i aplicacions de software especials, de manera que cal que sigui un equip altament qualificat i amb amplis coneixements.

Compartir

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Servei
L3 / L4 / L5 / Metro / Bus
Conceptes
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB