Francisco González Bermúdez i Ernesto Muñoz Prieto, part de l'equip / MA Cuartero
Francisco González Bermúdez i Ernesto Muñoz Prieto, part de l'equip / MA Cuartero

Vigilen el funcionament dels sistemes de tota la xarxa elèctrica de Metro

Són el departament de Telecomandament d'Energia, que està format per un equip de 17 operadors i es troba ubicat al CCM, Centre de Control de Metro, a Sagrera, des d'on operen el sistema informàtic que controla tots els equips elèctrics que doten d'energia elèctrica la xarxa de Metro.

Redacció / 21.01.16 - 13:17h

L'equip de telecomandament d'energia opera tant la xarxa convencional com la línia 9, encara que es fa des de dos harwards diferents en els sistemes informàtics.

Com a funcions principals cal destacar la connexió i desconnexió dels sistemes de transformació i distribució d'energia elèctrica de la xarxa de metro, tant per a tracció com per a oficines, estacions, tallers i cotxeres; cada nit l'operador desconnecta la tensió de la xarxa de tracció per connectar-la de nou a l'inici del servei. 

Vigilen el funcionament dels sistemes elèctrics i actuen en cas que es presentin anomalies a la xarxa elèctrica, maniobren els equips en cas necessari o avisen la unitat de manteniment si cal.

És important remarcar que en cas d'incidència o treball de manteniment preventiu, perquè els operaris de manteniment de la xarxa puguin actuar en el sector afectat cal tallar la/es secció/ns des del telecomandament. Aquests talls de corrent també es fan en horari de no prestació de servei per poder efectuar treballs de nit a les vies. 

L'equip de professionals del departament de telecomandament d'energia està format per 17 persones, de les quals 6 tenen la categoria d'especialista superior d'energia (ESE) i 11 la d'especialista superior d'energia polivalent (ESEP). La diferència entre les dues categories és que els ESEP treballen també amb la unitat de manteniment d'alta tensió. Treballen en tres torns de 8 hores els 365 dies de l'any des del CCM. Cal remarcar que hi ha un segon lloc de treball per a situacions d'emergència a l'estació de Sagrada Família. Al comandament d'energia de Can Zam es troba el lloc d'emergència per a la L9.

Tots els membres del col·lectiu tenen formació elèctrica o electrònica i, a més, des de Metro se'ls imparteix la formació específica i necessària tant de temes de seguretat com en aquells que els permetin conèixer tots els elements i les instal·lacions que controlen. 

L'equip està format per Fernando-José González Gómez, Ernesto Muñoz Prieto, Domingo Viciana Hernández, Gerard Gimeno Oliveras, Francisco González Bermúdez, Jordi Corbi Dalba, Javier Nieto Nieto, Robert Blanco Pardo, Alfonso Peños Martín, Francisco Javier Álvarez De Haro, David Monje Tomás, Pedro Díaz Carretero, José-Ángel León Amarillo, Jaime Carmona Sevillano, Estruch Garcia, Josep Santiago, José Cerrato Cortes i Rubén Martínez Domínguez.

Història

El primer telecomandament es va instal·lar a l'antic CCM, que estava ubicat a l'estació de Sagrada Família, i des de llavors han passat al voltant de 30 anys durant els quals el telecomandament ha sofert grans canvis a nivell de tecnologia de les comunicacions digitals.

El telecomandament va substituir els operadors locals que treballaven localment a totes les subcentrals de Metro. 

Gràcies als sistemes informàtics va ser possible poder maniobrar a distància tots els equips elèctrics repartits per totes les instal·lacions de la xarxa de Metro.

Compartir

Informació relacionada

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB