Els operadors i operadores d’Informació, Comunicació i Atenció al Client, OPICAC, formen un equip que s’encarrega d’informar i atendre al passatge des del Centre de Control de Metro, CCM.

Depenent de l'àrea d'Administració i Finances i emmarcat dins del Servei de Bitlletatge i Serveis Generals es troba l'equip de professionals de Reprografia de TMB.

Són el departament de Telecomandament d'Energia, que està format per un equip de 17 operadors i es troba ubicat al CCM, Centre de Control de Metro, a Sagrera, des d'on operen el sistema informàtic que controla tots els equips elèctrics que doten d'energia elèctrica la xarxa de Metro.

Treballen per tota la xarxa de bus i tenen el taller, el magatzem i el dipòsit de vehicles al CON del Triangle i són els operadors de Senyalització Parades.

El departament de Protecció Civil de Metro de Barcelona va gestionar 9.762 incidències l'any 2014.

Tothom sap la importància d'una bona actuació en primers auxilis en situacions d'emergència. A TMB s'ha format un equip de 120 voluntaris com a socorristes per actuar en cas de necessitat.

El col·lectiu de passis té com a missió facilitar el passi d'empleat i el passi de transport públic a tots els empleats d'Autobusos més els seus familiars directes.

L'equip de manteniment de sistemes de validació i venda vetlla per l'òptim estat de les instal·lacions i equips dels sistemes de validació i venda existents en l'àmbit de Metro.

El col·lectiu de vestuari té com a missió dotar els treballadors de Bus dels diversos tipus d'uniforme, roba i calçat que requereixi el seu lloc de treball. El seu centre de treball és al CON d'Horta i el formen 4 persones.

El col·lectiu de mecànics del Tramvia Blau vetlla pel manteniment integral del material mòbil i de les línies fixes.

Trenta-quatre tècnics operatius de línies automàtiques (TOLA) estan participant en les proves de conducció de trens del tram 4 de la línia 9, que els primers mesos de l'any vinent unirà la Zona Universitària i l'aeroport.

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB