Equip del servei d’Accessibilitat i Senyalització / Pep Herrero
Equip del servei d’Accessibilitat i Senyalització / Pep Herrero

L’equip humà del servei d’Accessibilitat i Senyalització està format per 10 professionals que pertanyen a l’Àrea de Clients i estan ubicats al Zeppi, a l’annex de l’edifici de Zona Franca 

Treballen per tota la xarxa de bus i tenen el taller, el magatzem i el dipòsit de vehicles al CON del Triangle i són els operadors de Senyalització Parades.

El departament de Protecció Civil de Metro de Barcelona va gestionar 9.762 incidències l'any 2014.

Tothom sap la importància d'una bona actuació en primers auxilis en situacions d'emergència. A TMB s'ha format un equip de 120 voluntaris com a socorristes per actuar en cas de necessitat.

El col·lectiu de passis té com a missió facilitar el passi d'empleat i el passi de transport públic a tots els empleats d'Autobusos més els seus familiars directes.

L'equip de manteniment de sistemes de validació i venda vetlla per l'òptim estat de les instal·lacions i equips dels sistemes de validació i venda existents en l'àmbit de Metro.

El col·lectiu de vestuari té com a missió dotar els treballadors de Bus dels diversos tipus d'uniforme, roba i calçat que requereixi el seu lloc de treball. El seu centre de treball és al CON d'Horta i el formen 4 persones.

El col·lectiu de mecànics del Tramvia Blau vetlla pel manteniment integral del material mòbil i de les línies fixes.

Trenta-quatre tècnics operatius de línies automàtiques (TOLA) estan participant en les proves de conducció de trens del tram 4 de la línia 9, que els primers mesos de l'any vinent unirà la Zona Universitària i l'aeroport.

Dins de la plantilla de conductors de bus hi ha un grup voluntaris que, a més de la seva activitat diària de conduir un bus de línia, tenen vocació d'ajudar en la formació dels seus companys i col·laboren amb la Unitat de Formació de TMB impartint formació relacionada amb la seva tasca.

Format per un equip de 5 persones que treballen des de la sala del CRT, l'equip humà dels CGOL planifica, coordina i supervisa els busos que estan en circulació.

1GenTMB

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB