Part de l'equip humà del taller de Sagrera / M.A. Cuartero
Part de l'equip humà del taller de Sagrera / M.A. Cuartero

Trens i equips a punt

Els operaris de manteniment de material mòbil de Metro vetllen per l’estat correcte dels equips i dels trens durant la vida útil d’aquests equipaments.

Redacció / 04.07.14 - 10:57h

La seva funció principal és la realització del manteniment preventiu de cicle curt i llarg dels trens i equips de tren, d’acord amb els plans de manteniment. S’asseguren que tots els elements estiguin en perfecte estat i realitzen les reparacions de les avaries que es detecten en aquests manteniments.

Per complir amb aquestes premisses -els trens que presten servei a la xarxa de metro han de complir uns estàndards de seguretat, fiabilitat i confort, per tal de facilitar la correcta mobilitat dels ciutadans-, els operaris de manteniment, tant de cotxeres com de tallers generals de material mòbil, disposen de coneixements multidisciplinaris per complir les exigències dels plans de manteniment i garantir la seguretat del tren o de l’equip que ha estat revisat.

Integrats en el servei de Manteniment de Material Mòbil de Metro està format per tècnics altament qualificats amb amplis coneixements mecànics, pneumàtics, elèctrics i electrònics dels trens i els equips i realitzen les seves funcions repartits en diferents torns de treball als centres de treball de Santa Eulàlia, Triangle Ferroviari, Sant Genís, Roquetes, Vilapicina, Can ZAM i Sagrera.

Accions de manteniment

Diàriament realitzen les revisions bàsiques de seguretat conegudes com R10 i R20, que asseguren la correcta funcionalitat dels elements vitals del tren. Igualment, realitzen inspeccions visuals de fissures amb suport de líquids penetrants, i de mètodes d’assaig no destructius per partícules magnètiques. També realitzen les revisions programades per quilometratge i temps de tots els sistemes de tren.

Cal destacar que els tallers generals de Sagrera estan especialitzats en el manteniment de cicle llarg de bogis i equips pesants de tren.

 

Part de l'equip humà del taller de Santa Eulàlia / M.A. Cuartero
Part de l'equip humà del taller de Santa Eulàlia / M.A. Cuartero
Part de l'equip humà del taller de Sagrera / M.A. Cuartero
Part de l'equip humà del taller de Sagrera / M.A. Cuartero

Compartir

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Servei
L1 / L2 / L3 / L4 / L5 / L10 / L11 / Metro
Conceptes
Infraestructura
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB