Equip del servei d’Accessibilitat i Senyalització / Pep Herrero
Equip del servei d’Accessibilitat i Senyalització / Pep Herrero

Són palanca de canvi en la millora de la qualitat del servei de mobilitat

L’equip humà del servei d’Accessibilitat i Senyalització està format per 10 professionals que pertanyen a l’Àrea de Clients i estan ubicats al Zeppi, a l’annex de l’edifici de Zona Franca 

Redacció - Raül Casas, responsable d'accessibilitat universal i senyalització / 16.03.22 - 09:00h

És un equip de professionals multidisciplinari i amb competències tècniques molt especifiques. Tenen com a missió aconseguir la plena accessibilitat de tots els vehicles, les infraestructures i els serveis de la companyia, amb el compromís de generar una transformació tècnica i cultural que garanteixi que l'accessibilitat estigui prevista i integrada des de l'inici en els projectes en tots els àmbits de TMB.

El dret a la mobilitat és universal i el servei d'Accessibilitat de TMB planteja a l'empresa el compromís de garantir-lo a tots els seus en igualtat de condicions, responent no només a les seves necessitats sinó també a les seves expectatives, enteses com l’anticipació del client a l’experiència que vol viure en el seu desplaçament. Tal com diu l’equip, “no es tracta de dissenyar l’experiència, sinó de dissenyar per a l’experiència”.

L’accessibilitat i la senyalització estan dirigides a millorar les condicions de desplaçament de totes les persones independentment de les seves capacitats físiques, sensorials i cognitives. És per aquest motiu que es plantegen solucions des d’una òptica del “disseny per a tothom” que representa una millora per a tota la població. 

Realitzen tasques d’acompanyament i assessorament dels diferents serveis i departaments de l’empresa optimitzant el manteniment dels sistemes ja implantats i desenvolupant diversos projectes d’innovació, com el sistema de senyalització digital NaviLens. 

Treballen en l’eliminació de les barreres físiques, de comunicació i potser les més difícils, que són les actitudinals Per eliminar aquestes últimes, el servei d'accessibilitat participa de manera activa en els processos de formació del personal generant una reflexió sobre la diversitat humana i aportant coneixement específic sobre el tracte a les persones amb discapacitat. En la mateixa línia, cal destacar els treballs efectuats amb grups de persones grans, l’estudi d’actuacions per millorar l’accessibilitat cognitiva o l’anàlisi de l'accessibilitat de les nostres xarxes amb perspectiva de gènere.

En matèria de senyalització, s'aborda com un sistema d'informació i comunicació integral que faciliti la presa de decisió de les persones en moure's per la complexa trama de les xarxes de Bus i Metro. Es tracta d'incorporar els conceptes actuals vinculats al Wayfinding en tots els elements de senyalització existents en la xarxa de transport de TMB.

És important destacar que el servei ha aconseguit implementar un Sistema de Gestió anomenat Codi Operatiu d’Accessibilitat, creat el 2018 des d’una visió transversal, format per 15 grups de treball situats organitzativament en els àmbits de Bus, Metro i Àrees funcionals. 

Sota el paraigua del Codi Operatiu, se celebra dues vegades a l'any el Comitè d'Accessibilitat, al qual assisteixen els responsables dels 15 grups de treball per presentar davant l'alta direcció els resultats dels projectes de millora d'accessibilitat vers el client en l'àmbit que cadascun lidera, amb l'objectiu comú d’assolir reptes i vetllar pel compliment de les normatives.

Compartir

Informació relacionada

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB