Divendres, 7 de maig de 2021

Promouen la millora de les condicions de treball

 

Equip de prevenció

Promouen la millora de les condicions de treball

Emmarcat dins del Servei de Prevenció de Riscos Laborals i depenent del Servei de Salut, Seguretat i Benestar Laboral, aquest equip de professionals s'encarrega de l'especialitat de Seguretat, Higiene i Ergonomia.

Redacció / 20.11.14 - 09:53h

L'equip de professionals està format per 10 persones: quatre tècnics superiors, 2 tècnics intermedis, un administratiu, dos auxiliars de prevenció i el responsable de les tres especialitats, i estan ubicats a l'edifici del centre de treball de Santa Eulàlia.

L'objectiu principal del col·lectiu és promoure la millora de les condicions de treball, mitjançant l'aplicació de les mesures adequades i dels procediments necessaris per garantir la protecció efectiva de la salut dels treballadors revisant periòdicament el sistema preventiu per millorar-lo i adaptar-lo a l'empresa i fer que la prevenció estigui present en la gestió quotidiana.

La seva tasca consisteix en les avaluacions de riscos de tots els llocs de treball de TMB (seguretat, higiene, ergonomia); la supervisió de tots els centres de treball i llocs de treball; els plans d'emergència; desenvolupament dels procediments i aplicació pràctica de la normativa en matèria de PRL; la formació en matèria de prevenció; coordinar els comitès de Seguretat i Salut, les inspeccions de treball (denúncies, d'ofici i per campanyes), així com totes les visites conjuntes i planejades amb els delegats de prevenció de Metro, TB i de Projectes i Serveis per a la Mobilitat (PSM); les inspeccions de seguretat així com algunes investigacions d'accidents de treball.

Tanmateix assessoren l'empresa en matèria de prevenció als Comitès de Seguretat i Salut formats paritàriament per membres de l’empresa i representants dels treballadors, així com als responsables del departaments.

Quan  empreses externes vénen a desenvolupar alguna tasca o feina a les nostres instal•lacions, els tècnics de prevenció assessoren i estableixen la sistemàtica per portar a terme la coordinació d’activitats empresarials.

Aquests professionals orienten la seva feina sobre els principis bàsics de la política de prevenció dels riscos laborals de TMB que són:

 • Assumir la necessitat d'una millora contínua.
 • Les persones de TMB constitueixen el valor més important que garanteix el nostre futur.
 • Les opinions han de ser preses en consideració.
 • Integrar la prevenció de riscos laborals en el conjunt d'activitats.
 • La responsabilitat de la gestió de la prevenció de riscos laborals incumbeix tota l'organització i, per tant, hi està tothom implicat.
 • Tot accident de treball comporta una oportunitat per a la millora en l'execució de la feina.
 • Els responsables han de mostrar interès i donar exemple com a part de la seva funció.
 • L'esperit d'innovació i millora contínua és fonamental per al nostre futur.
 • Garantir les vies d'intercanvi d'informació i de cooperació.
 • Informar i formar els treballadors sobre els riscos inherents al seu treball.
 • Contribuir a crear la cultura preventiva.
 • Garantir l'adequada protecció de la salut dels treballadors.

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB