Equip de prevenció
Equip de prevenció

Promouen la millora de les condicions de treball

Emmarcat dins del Servei de Prevenció de Riscos Laborals i depenent del Servei de Salut, Seguretat i Benestar Laboral, aquest equip de professionals s'encarrega de l'especialitat de Seguretat, Higiene i Ergonomia.

Redacció / 20.11.14 - 09:53h

L'equip de professionals està format per 10 persones: quatre tècnics superiors, 2 tècnics intermedis, un administratiu, dos auxiliars de prevenció i el responsable de les tres especialitats, i estan ubicats a l'edifici del centre de treball de Santa Eulàlia.

L'objectiu principal del col·lectiu és promoure la millora de les condicions de treball, mitjançant l'aplicació de les mesures adequades i dels procediments necessaris per garantir la protecció efectiva de la salut dels treballadors revisant periòdicament el sistema preventiu per millorar-lo i adaptar-lo a l'empresa i fer que la prevenció estigui present en la gestió quotidiana.

La seva tasca consisteix en les avaluacions de riscos de tots els llocs de treball de TMB (seguretat, higiene, ergonomia); la supervisió de tots els centres de treball i llocs de treball; els plans d'emergència; desenvolupament dels procediments i aplicació pràctica de la normativa en matèria de PRL; la formació en matèria de prevenció; coordinar els comitès de Seguretat i Salut, les inspeccions de treball (denúncies, d'ofici i per campanyes), així com totes les visites conjuntes i planejades amb els delegats de prevenció de Metro, TB i de Projectes i Serveis per a la Mobilitat (PSM); les inspeccions de seguretat així com algunes investigacions d'accidents de treball.

Tanmateix assessoren l'empresa en matèria de prevenció als Comitès de Seguretat i Salut formats paritàriament per membres de l’empresa i representants dels treballadors, així com als responsables del departaments.

Quan  empreses externes vénen a desenvolupar alguna tasca o feina a les nostres instal•lacions, els tècnics de prevenció assessoren i estableixen la sistemàtica per portar a terme la coordinació d’activitats empresarials.

Aquests professionals orienten la seva feina sobre els principis bàsics de la política de prevenció dels riscos laborals de TMB que són:

 • Assumir la necessitat d'una millora contínua.
 • Les persones de TMB constitueixen el valor més important que garanteix el nostre futur.
 • Les opinions han de ser preses en consideració.
 • Integrar la prevenció de riscos laborals en el conjunt d'activitats.
 • La responsabilitat de la gestió de la prevenció de riscos laborals incumbeix tota l'organització i, per tant, hi està tothom implicat.
 • Tot accident de treball comporta una oportunitat per a la millora en l'execució de la feina.
 • Els responsables han de mostrar interès i donar exemple com a part de la seva funció.
 • L'esperit d'innovació i millora contínua és fonamental per al nostre futur.
 • Garantir les vies d'intercanvi d'informació i de cooperació.
 • Informar i formar els treballadors sobre els riscos inherents al seu treball.
 • Contribuir a crear la cultura preventiva.
 • Garantir l'adequada protecció de la salut dels treballadors.

Compartir

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB