L’equip de col·laboradors de les tres unitats / Miguel Ángel Cuartero
L’equip de col·laboradors de les tres unitats / Miguel Ángel Cuartero

Controlen vendes i ingressos dels títols de transport

L’equip humà de Logística de Venda i Recaptació està adscrit a l’Àrea d’Administració, Finances i Recursos Humans Corporatius i l'integren 14 persones.

Maria-Josep Seró Tost / 22.03.12 - 16:37h

Les seves funcions principals són el control de les vendes dels títols de transport i dels ingressos corresponents de les xarxes de Metro, TB, Punts TMB, web TMB, Telefèric, Tramvia Blau, Barcelona Bus Turístic i la resta de canals externs. També s'encarreguen de l'aprovisionament i distribució dels títols de viatge de tots els canals de venda propis i externs, i de la logística de l’efectiu dels diferents equips d'autovenda o autoliquidació utilitzats per a la recaptació. L’integren 14 persones i s’organitza en tres unitats.

Control Vendes i Ingressos de les xarxes de Metro i Bus

La responsabilitat d’aquesta unitat és garantir que s'integrin totes les vendes dels diferents canals de venda de TMB i la determinació dels ingressos per recaptació que es traslladen al sistema d'informació corporatiu. També s'ocupa de comunicar a l’ATM les vendes de títols integrats realitzades per TMB i de comprovar que la distribució d'ingressos sigui correcta.

Logística Recaptació i Tractament de l’Efectiu

Planifica diàriament els serveis per al subministrament de canvi i la recaptació de les distribuïdores automàtiques de les xarxes de Metro i Telefèric, així com la recaptació de les màquines autoliquidadores situades als CON, i fa el seguiment de les empreses de seguretat que presten aquest servei. Controlen els moviments de l’efectiu subministrat i recaptat, realitzen el seguiment d'incidències i concilien les dades amb tresoreria i comptabilitat.

Logística Títols i Control Vendes i Ingressos transports d'oci i canals externs

Controla la integritat de la informació de les vendes i els ingressos del Barcelona Bus Turístic –vendes, ingressos, descomptes, vouchers...–, que es venen per diferents canals. Aquest grup també coordina la logística dels títols i bobines per a les diferents xarxes de TMB i per a canals de venda externs.

La majoria de les persones que integren les tres unitats esmentades estan integrades en un servei de guàrdia, durant els 365 dies de l'any, per garantir el correcte funcionament del servei de subministrament de canvi i recaptació de les màquines distribuïdores de la xarxa de Metro.

L’equip de col·laboradors de les tres unitats / Miguel Ángel Cuartero
L’equip de col·laboradors de les tres unitats / Miguel Ángel Cuartero

Compartir

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB