Lourdes i Miguel Ángel membres de l’equip ACA / TMB
Lourdes i Miguel Ángel membres de l’equip ACA / TMB

Els agents de control d’accessos

L'ACA s’incorpora a l’estructura operativa dels CON i vetlla per la seguretat de les persones i les instal·lacions.

Redacció - José Antonio Portillo / 22.05.12 - 15:20h

Des de l’abril el nou col·lectiu ACA s’incorpora a l’estructura operativa dels centres operatius de negoci i vetlla per la seguretat de les persones i les instal·lacions.

El col·lectiu l’integren 20 persones que hi van accedir per promoció interna després de superar un concurs oposició i la formació específica del nou lloc de treball, en el qual destaca una bona capacitat en les relacions interpersonals, així com facilitat de comunicació i capacitat de gestió de conflictes, ja que la seva feina està orientada cap al client  intern i extern, al qual han de facilitar l’orientació i la informació necessària.

Organitzativament estan assignats a l’estructura de Material Mòbil i Instal·lacions, dins del Departament de Seguretat i Vigilància, i depenen jeràrquicament del responsable de torn de Material Mòbil.

El model de seguretat i vigilància de TB centra el seu àmbit de treball en els controls d’accessos als CON, el control local de seguretat on es practica el control continu de la seguretat de les instal·lacions i la seguretat industrial, així com el control perimetral intern, a través de les rondes.

Dintre de la seva responsabilitat, les seves funcions principals són assignar les autoritzacions de les visites i del personal extern, fer la identificació i comprovació necessàries per tal que cap persona o vehicle no autoritzat accedeixi a l’interior del recinte que està controlant, facilitar la informació i l’orientació que calgui als visitants en els accessos, així com fer el seguiment visual sobre persones i vehicles.

Altres responsabilitats seves són visualitzar i gestionar les càmeres de videovigilància i els sistemes d’alarmes previstos, així com inspeccionar i controlar que les instal·lacions, mitjans i equips del control d’accessos estiguin en perfecte estat de funcionament.

En la seva tasca diària s’encarreguen també de l’atenció del telèfon i altres mitjans de comunicació al seu abast, i de derivar, si escau, les trucades cap a on correspongui. També han d’informar de les novetats o incidències que s’hagin pogut donar en el servei, així com emplenar els impresos i documents de registre diari d’entrades i sortides i d’incidències.

Un punt important de la seva responsabilitat està encaminat a complir les funcions que el Pla d’Autoprotecció del Centre els assigna, com ara vetllar per l’exigència del compliment de les normes fixades al centre (no fumar, zones restringides, comportament, etc...)

Lourdes Pedrosa Barbadillo i Miguel Ángel Fernández Santos / TMB
Lourdes Pedrosa Barbadillo i Miguel Ángel Fernández Santos / TMB
Lourdes Pedrosa Barbadillo i Miguel Ángel Fernández Santos / TMB
Lourdes Pedrosa Barbadillo i Miguel Ángel Fernández Santos / TMB

Compartir

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Llocs
Servei
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB