Treballen al Centre d’Informació de Bus, CIB i analitzen, distribueixen i integren tota la informació de l’estat de la xarxa en temps real. Són els tècnics d’informació de bus, els TIB.

Format per un equip de 5 persones que treballen des de la sala del CRT, l'equip humà dels CGOL planifica, coordina i supervisa els busos que estan en circulació.

Emmarcat dins del Servei de Prevenció de Riscos Laborals i depenent del Servei de Salut, Seguretat i Benestar Laboral, aquest equip de professionals s'encarrega de l'especialitat de Seguretat, Higiene i Ergonomia.

Treballen al Centre de Control de Metro (CCM) i son els tècnics de telecomunicacions del CCM, un equip de 7 enginyers en torns rotatius de 24 hores els set dies de la setmana.

Els operaris de manteniment de material mòbil de Metro vetllen per l’estat correcte dels equips i dels trens durant la vida útil d’aquests equipaments.

L'Àrea de Planificació de la Xarxa de TMB, emmarcada dins de la direcció executiva de Presidència, és una àrea que ha apostat, ja des de fa anys, per disposar d'un capital humà reduït però altament qualificat.

Els ROC són els responsables del suport tècnic administratiu a la direcció del centre i a l’estructura d’explotació, material mòbil i suport a la xarxa de Bus.

En un entorn social, tecnològic i organitzatiu en evolució constant la Unitat de Seguretat Ferroviària vetlla, dia rere dia, per mantenir els nivells de seguretat actuals.

Cada 5 de gener TMB acompanya els Reis d'Orient en la tradicional desfilada de carrosses. Un any més un grup voluntari de conductors, comandaments i tècnics de Transports de Barcelona han fet possible la cavalcada.

Treballen al Centre de Control de Metro (CCM) a Sagrera i són els operadors de línies automàtiques, OLA.

1GenTMB

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB