Equip humà del departament de enginyeria de la producció / M A Cuartero
Equip humà del departament de enginyeria de la producció / M A Cuartero

Planifiquen el servei de Metro i lideren i coordinen projectes transversals de l’operació

És un equip format per 17 persones que treballen a les oficines del centre de treball de Sagrera

Redacció - Departament d'enginyeria de la producció / 30.04.14 - 09:15h

L’equip humà d’enginyeria de la producció té com a missió el lideratge, la coordinació i la planificació de projectes transversals de l’operació de Metro. També fa d’interlocutor entre les diferents operacions i d’altres àrees de l’empresa i és responsable de la planificació de l’activitat programada de les gerències.

El departament d’enginyeria de la producció està adscrit a l’Àrea d’Operacions i depèn directament del Servei de Suport de la Xarxa.

El seu objectiu és aconseguir treballar de forma eficient i competitiva, buscant la manera d’adaptar les tendències més avançades que permetin a Ferrocarril Metropolità de Barcelona un alt nivell d’eficiència i excel·lència amb una gestió avançada i eficaç per aconseguir poder aplicar els seus mètodes a altres explotacions.

Tracten els aspectes organitzatius de l'enginyeria i de gestió dels processos, de la planificació de la producció, de les necessitats de materials i recursos i del disseny de l’oferta, i tenen com a funcions principals:

  • Donar suport a cadascuna de les gerències i departaments de l’operació de Metro en els processos transversals per assegurar l’estandardització de sistemes de treball i eines de gestió.
  • Participar activament en la definició, el seguiment i el control de processos i procediments.
  • Planificar l’activitat mitjançant el disseny de l’oferta i la planificació diària, així com realitzar les assignacions aperiòdiques i d’activitats.
  • Fer d’interlocutors entre l’Àrea d’Operacions de Metro i Recursos Humans en les relacions diàries.
  • Controlar la producció. Per a això desenvolupen, entre altres funcions, el seguiment i l’avaluació de l’activitat diària, el seguiment de pressupostos de plantilla i l’anàlisi dels principals indicadors de l’operació.
  • Donar suport a la direcció de l’Àrea i a la direcció del Servei de Suport a la Xarxa.
  • Coordinar els projectes entre l’Àrea Tecnològica i Operacions.

Així mateix, dins de l’equip es gestionen els temes de projectes i consultoria, com ara la reenginyeria de processos i projectes, el control i planificació de recursos d’Operació, així com la planificació de l’activitat, en què destaquen la producció d’horaris i disseny de l’oferta, el quadre de Serveis de Metro, I+D i control de la producció.

 

 

Part de l'equip enginyeria de la producció / M A Cuartero
Part de l'equip enginyeria de la producció / M A Cuartero
Departament d'enginyeria de la producció / M A Cuartero
Departament d'enginyeria de la producció / M A Cuartero

Compartir

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Servei
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB