Pedro Jose Jimenez, Isaura Sanchez, Antonio Varela, José Antonio Portillo i Juan Carlos Callau / Arxiu TMB
Pedro Jose Jimenez, Isaura Sanchez, Antonio Varela, José Antonio Portillo i Juan Carlos Callau / Arxiu TMB

Fan la supervisió i vetllen pel compliment dels processos del centre

Els ROC són els responsables del suport tècnic administratiu a la direcció del centre i a l’estructura d’explotació, material mòbil i suport a la xarxa de Bus.

Redacció - José Antonio Portillo, Responsable Oficina de Centre de CON / 20.03.14 - 09:18h

Des de la reflexió organitzativa de TB el 2004, els responsables d’oficina de centre (ROC) encapçalen l’equip que dóna suport tècnic administratiu als centres operatius de negoci (CON) i al centre de suport a la xarxa (CSX), per desenvolupar i controlar les activitats del centre i ajudar en la presa de decisions.

Entre les seves responsabilitats més rellevants destaquen:

  • Supervisió i compliment dels processos del centre.
  • Elaboració de la planificació i la programació dels recursos, personal i vehicles, així com  control i seguiment d’aquests recursos.
  • Control de la feina realitzada pel personal per poder-ne fer l’abonament a la nòmina.
  • Pressupostos.
  • Aprovisionaments i logística.
  • Serveis d’informació.
  • Planificació, control i seguiment del treball del personal de l’oficina, i unificació de criteris en l’actuació d’aquest personal.
  • Gestió del sistema de qualitat (ISO, PRL, medi ambient).
  • Control i seguiment dels objectius i del contracte programa del centre.
  • Elaboració d’informes i estadístiques.

Com a fet diferencial, l’oficina del centre de suport a la xarxa (CSX), a més d’aquesta gestió administrativa vetlla pel funcionament correcte de les tecnologies que donen suport a la prestació del servei, tant si són sistemes (SAE…) com equips (emissores, equips d’inspecció, PDA…).

Les oficines que estan al servei del centre 24 hores, 365 dies l’any, actualment tenen quasi 120 persones repartides pels CON i el CSX Bus. Aquest col·lectiu el componen els responsables tècnics d’operacions, el gestor tècnic operatiu del CSX, tècnics polivalents, programadors de material mòbil, programador d’horaris, administratius, agents de centre i els auxiliars de tasques documentals i introducció i extracció de dades.

Compartir

Informació relacionada

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB