L'equip de gestió mediambiental / M.A. Cuartero
L'equip de gestió mediambiental / M.A. Cuartero

La millora i l’optimització del sistema de gestió ambiental de TMB, la seva gestió diària

Contribueixen tècnicament en el disseny, la coordinació, el manteniment i el seguiment dels sistemes de gestió ambiental de TMB.

Redacció / 23.09.16 - 10:05h

El col·lectiu de gestió mediambiental està ubicat al centre de treball de Santa Eulàlia i el componen dues persones: Sonia Centelles, responsable del departament, i Marta Capdevila, tècnica mediambiental, que alhora depenen d’Eladio de Miguel, director de qualitat i gestió mediambiental.

La seva missió principal és la implantació i manteniment del Sistema de Gestió Ambiental, SGA, integral a TMB. Amb aquest sistema, que és voluntari, TMB avalua i millora el seu comportament ambiental i alhora, difon informació al públic i a d'altres parts interessades sobre la seva gestió ambiental.

També realitzen i participen en projectes d’investigació, desenvolupament i innovació en el camp de la sostenibilitat i assessoren i donen assistència tècnica a les àrees operatives i funcionals de l'empresa. La comunicació amb les administracions, organismes, empreses i clients és una altra de les tasques bàsiques de l’equip de professionals del departament de gestió mediambiental.

Objectius principals

És un equip altament qualificat i entre els seus objectius principals destaquen:

  • La planificació, coordinació i impulsió dels SGA, que inclou la millora de la qualitat de l’aire, la millora de l’eficiència energètica, l’optimització de la gestió de l’aigua i l’optimització de la gestió de residus.
  • Assessorar les àrees operatives i tècniques, els treballadors i els seus representants en matèria ambiental.
  • Desenvolupar totes les accions encaminades al compliment de la legislació i les normatives vigents en matèria mediambiental.
  • Coordinar els processos de gestió mediambiental certificats.
 

Compartir

Informació relacionada

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB