Equip humà de Sistemes de Participació i Polítiques d’Integració / M.A. Cuartero
Equip humà de Sistemes de Participació i Polítiques d’Integració / M.A. Cuartero

Fomenten la participació i el benestar laboral dels treballadors de TMB

Fomenten i faciliten que totes les persones que treballen a TMB tinguin la possibilitat de fer propostes i aportacions que permetin millorar el funcionament d’aspectes relacionats amb el seu treball així com, mesures que incrementen el benestar laboral de les persones i l’orgull de pertinença a TMB.

Redacció - José Antonio Nuel, responsable del departament de Sistemes de Participació i Polítiques d’Integració / 24.05.13 - 08:11h

L’objectiu de la Unitat de Sistemes de Participació i Polítiques d’Integració és fomentar i facilitar que totes les persones que treballen a TMB tinguin la possibilitat de fer propostes i aportacions que permetin millorar el funcionament d’aspectes relacionats amb el seu treball. Alhora, fomenta mesures que incrementen el benestar laboral de les persones i l’orgull de pertinença a TMB.

Format per cinc persones i dependent del responsable del Servei de Salut, Seguretat i Benestar Laboral, dins de l’Àrea d’Administració, Finances i Recursos Humans Corporatius, l’equip humà dels dos departaments el formen tres tècnics, un administratiu i el cap del departament. 

Departament de Sistemes de Participació

Ubicat al centre de treball de Santa Eulàlia, el departament de Sistemes de Participació va néixer a TMB l’any 1995.

Té com a missió fomentar la participació de les persones que treballen a TMB i l’aplicació en el treball diari de valors com ara el treball en equip, la millora contínua i la recerca de la innovació. Tot, amb l’objectiu de millorar els processos i les tasques de l’operació, el manteniment dels equipaments i instal·lacions de l’empresa, la millora de les condicions de treball i la seguretat de les persones i, finalment, oferir una millor qualitat del servei als nostres clients.

La filosofia de la participació de les persones a TMB es basa en el principi que les persones que realitzen directament un treball són les que millor el coneixen, i, per tant, ningú no està en millors condicions que elles per elaborar i presentar propostes per millorar-lo.

Actualment hi ha a disposició de totes les persones que treballen a TMB sis fórmules de participació diferents que possibiliten que qualsevol persona que ho desitgi pugui fer les seves propostes de millora, utilitzant la fórmula que s’ajusti més a la seva disponibilitat o interessos particulars.

  • Els grups de treball. Equips de persones, del mateix àmbit o d’àmbits diferents, que elaboren propostes per millorar processos o resoldre problemes concrets del seu àmbit de treball.
  • Reunions de treball i anàlisi. Sessions de treball, recolzades amb metodologies pròpies de la millora contínua, en les quals diferents persones analitzen i aporten propostes de millora per resoldre problemes específics que afecten el seu centre de treball.
  • Iniciatives individuals de millora. Propostes de millora presentades a títol individual i que aporten millores avaluables a una situació relacionada amb l’àmbit d’activitat de la persona que la fa.
  • “5S”. És una metodologia que, amb la participació de tot el personal d’un centre, permet millorar substancialment l’organització, ordre i neteja dels espais del centre, millorant així tant la seguretat de les persones com l’eficiència de les tasques que s’hi realitzen.
  • Els TAOS.  Fórmula específica de les línies automàtiques de metro, mitjançant la qual un grup de TOLAs fa el seguiment, l’anàlisi d’incidències, elaboració de propostes de millora i implementació d’accions correctores sobre determinats indicadors de qualitat suggerits per la gerència.
  • Esmorzars de treball. Trobades entre la direcció de Metro i grups d’empleats i empleades amb la finalitat d’intercanviar informació, opinions, propostes, preguntes, suggeriments, etc.

Els resultats tangibles de la participació de les persones a TMB es fan visibles cada any a l’anomenada “Jornada de Sistemes de Participació”, en la qual, mitjançant cartells, audiovisuals i parlaments, s’exposen totes les propostes de millora sorgides aquell any, les millors de les quals són premiades.  La Jornada compta amb la presència de les persones que han format part de les diferents fórmules de participació, la direcció de TMB i totes aquelles persones de l’organització que desitgen assistir-hi, en qualitat de convidats. La Jornada arribarà ja a la XVII edició en la seva propera realització, que tindrà lloc el proper dia 21 de de juny, a l’Auditori de lONCE.

Departament de Polítiques d’Integració

Està ubicat a l’edifici de Zona Franca i té quatre àmbits principals d’actuació:

  • Vetllar per la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i potenciar la implantació de mesures que facilitin la conciliació de la vida laboral i familiar a les persones que treballem a l’empresa.
  • Contribuir al desenvolupament personal dels treballadors i treballadores més enllà de l'àmbit estrictament laboral, afavorint la realització d’activitats de caràcter esportiu, social o cultural.
  • Potenciar l’orgull de pertinença i la vinculació de les persones amb l’empresa mitjançant l’organització d’actes de reconeixement, com ara la celebració de les noces d’or i argent.
  • Coordinar les relacions i col·laborar en les activitats de les dues associacions de Jubilats de TMB (Metro i Bus) amb l’objectiu de mantenir vius els lligams entre TMB i les persones que en el passat van ser part activa de l’empresa.

XVI Jornada SP

Compartir

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Conceptes
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB