Enginyers del CCM / M. A. Cuartero
Enginyers del CCM / M. A. Cuartero

Supervisen i operen la xarxa de telecomunicacions de Metro, Bus i corporativa

Treballen al Centre de Control de Metro (CCM) i son els tècnics de telecomunicacions del CCM, un equip de 7 enginyers en torns rotatius de 24 hores els set dies de la setmana.

Redacció / 16.10.14 - 16:22h

Formen part del grup d'operació de telecomunicacions que està dins del departament d'Operació de Tecnologies i Sistemes(OTS) i estan adscrits a l'Àrea de Tecnologia.

El departament va néixer amb l'arribada de la L9, a finals del 2009, quan es va posar de manifest la importància i impacte que tenen les comunicacions i els sistemes de tecnologia en el funcionament habitual del servei de Metro. És aleshores quan es crea la figura del tècnic de telecomunicacions de línies automàtiques que ha d'operar aquestes tecnologies dins el CCM. Actualment, els tècnics de telecomunicacions assumeixen, a més a més de la de la L9/L10, l'operació tècnica de les comunicacions de línies convencionals de Metro, Bus i àmbit corporatiu.

La seva missió principal és la supervisió i operació de la xarxa de telecomunicacions de Metro, Bus i corporativa, i són la referència per als usuaris d'aquesta al PCC de Metro, tant per a línies convencionals com automàtiques.

La monitorització experta dels serveis de comunicacions que suporta la xarxa de telecomunicacions de Metro, Bus i oficines TMB; la gestió i resolució experta d'incidències de xarxes i sistemes de comunicació (registre, tractament i seguiment); interlocució i coordinació amb altres departaments i àrees de TMB (Manteniment, CST, GLx, etc.), així com amb els proveïdors externs dels diversos sistemes; identificar i comunicar propostes de millora sobre el servei ofert i oferir suport tecnològic als clients clau (Supervisor CCM, Gerències Metro, etc.) en la presa de decisions i anàlisi d'impacte en cas d'incidència, formen, també, part de la seva missió.

En horari d’oficina també realitzen tasques de suport a la implantació de nous projectes, supervisió i seguiment tendencial de xarxes i sistemes de comunicacions, participen en les reunions periòdiques de seguiment amb els responsables dels serveis tecnològics del seu àmbit i proposen punts de millora tant als sistemes com a la seva gestió basant-se en l'experiència de la seva activitat...

Alguns exemples de tecnologies supervisades pels tècnics de telecomunicacions són la xarxa de teleprocés, la nova xarxa MPLS, la xarxa de transmissió SDH, els sistemes de telefonia corporativa, intèrfons, megafonia, informació al passatge L9/L10, videovigilància L9/L10, ràdio digital TETRA Bus i L9/L10, entre d'altres.

Controlen des del seu lloc de treball diverses eines de monitorització i gestió remota dels sistemes. D'aquesta manera, un percentatge important de les incidències i peticions es resolen sense haver de desplaçar personal in situ. Es redueix així el temps d'indisponibilitat, cosa que permet l'assignació de recursos a altres tasques o incidències. Igualment, en les actuacions que requereixen un desplaçament de tècnics de manteniment, la coordinació “camp-lloc central” facilita les tasques de restauració del servei, la comprovació de l'estat global del sistema (i les seves interfícies) i la comunicació online als usuaris clau.

Compartir

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Servei
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB