L’estalvi energètic en climatització. Què ha fet TMB i què pots fer tu?

Davant la importància de minimitzar els consums energètics, tant a la vida personal com a la professional, iniciem, avui, una sèrie d’articles sobre l’estalvi d’energia que anirem publicant setmanalment.

Redacció / 14.09.22 - 11:46h

És important i necessari plantejar-se com es pot estalviar energia. Cal conscienciar-se sobre l'estalvi i l'eficiència energètica i adoptar petits gestos quotidians que ens permetin estalviar energia, estalviar en la factura i ajudar en la conservació del medi ambient. "A casa i a la feina, els petits gestos són grans estalvis"

L'article d'aquesta setmana tracta de l'estalvi energètic en climatització, les setmanes vinents tractarem de l'estalvi energètic en il·luminació, en equips ofimàtics, en l'ús del transport al lloc de treball, en l'ús indirecte del paper i en el consum indirecte d'aigua: aixetes urinàries i inodors.

Des de fa anys, TMB utilitza, en alguns centres de treball, sistemes com la cogeneració i la trigeneració per aprofitar la calor residual en la generació d'electricitat per produir fred i calor, cosa que permet un estalvi d'energia  important.

En un futur immediat, la companyia té previst connectar-se a la xarxa de calor i fred de la Zona Franca, una mesura que reduirà considerablement les emissions derivades de la climatització.

Com es pot estalviar a la feina o a casa?

  • Establir consignes adequades de temperatura del termòstat: a l'estiu la consigna no pot ser inferior als 27 °C i a l'hivern no ha de ser superior als 19 °C.
  • Aprofitar, prioritàriament, la ventilació natural durant l'estiu abans que utilitzar l'aire condicionat.
  • Aprofitar l'entrada del sol a l'hivern i posar cortines semitranslúcides que permetin compatibilitzar il·luminació i entrada de calor solar a l'hivern.
  • Tancar portes i finestres dels llocs climatitzats. Amb les finestres obertes no es pot climatitzar l'espai de treball.
  • Climatitzar només durant l'espai de temps en què hi ha persones que utilitzen la zona.

Cal saber que per cada 1 °C que es puja la consigna de temperatura, calefacció/refrigeració, el consum d'energia varia aproximadament un 8%.

Compartir

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB