Dimarts, 7 de desembre de 2021

Col·lectiu

 

Part de l'equip d'auxiliars de control i informació / M.A. Cuartero

Verifiquen l'ús correcte dels títols de transport per part del client i asseguren el compliment de la llei ferroviària per part dels usuaris de la xarxa de metro.

Coordinadors tècnics de manteniment de les línies 9 i 10 / M.A. Cuartero

Els coordinadors tècnics de manteniment de línies automàtiques formen un equip amb un alt grau d'iniciativa per tal d'anticipar-se a possibles esdeveniments.

Francisco González Bermúdez i Ernesto Muñoz Prieto, part de l'equip / MA Cuartero

Són el departament de Telecomandament d'Energia, que està format per un equip de 17 operadors i es troba ubicat al CCM, Centre de Control de Metro, a Sagrera, des d'on operen el sistema informàtic que controla tots els equips elèctrics que doten d'energia elèctrica la xarxa de Metro.

Part de l'equip de Protecció Civil / P. Herrero

El departament de Protecció Civil de Metro de Barcelona va gestionar 9.762 incidències l'any 2014.

4 membres de l'equip de manteniment de sistemes de validació i venda / M. A. Cuartero

L'equip de manteniment de sistemes de validació i venda vetlla per l'òptim estat de les instal·lacions i equips dels sistemes de validació i venda existents en l'àmbit de Metro.

TOLA en conducció a les vies del taller / P. Herrero

Trenta-quatre tècnics operatius de línies automàtiques (TOLA) estan participant en les proves de conducció de trens del tram 4 de la línia 9, que els primers mesos de l'any vinent unirà la Zona Universitària i l'aeroport.

Enginyers del CCM / M. A. Cuartero

Treballen al Centre de Control de Metro (CCM) i son els tècnics de telecomunicacions del CCM, un equip de 7 enginyers en torns rotatius de 24 hores els set dies de la setmana.

Part de l'equip humà del taller de Sagrera / M.A. Cuartero

Els operaris de manteniment de material mòbil de Metro vetllen per l’estat correcte dels equips i dels trens durant la vida útil d’aquests equipaments.

Equip humà del departament de enginyeria de la producció / M A Cuartero

És un equip format per 17 persones que treballen a les oficines del centre de treball de Sagrera

Equip de la Unitat de Seguretat Ferroviària / M. A. Cuartero

En un entorn social, tecnològic i organitzatiu en evolució constant la Unitat de Seguretat Ferroviària vetlla, dia rere dia, per mantenir els nivells de seguretat actuals.

Part de l'equip d'OLA del CCM / M.A. Cuartero

Treballen al Centre de Control de Metro (CCM) a Sagrera i són els operadors de línies automàtiques, OLA.

Pàgines

Publicitat

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB