Dimarts, 3 d'agost de 2021

Enginyers del CCM 24 x 7

 

Equip d'Enginyers del CCM / M.A. Cuartero

Enginyers del CCM 24 x 7

L’actuació del col·lectiu d’enginyers del CCM és clau en la recepció de la incidència, en la comunicació amb el personal de manteniment de camp i amb mantenidors externs per a la mobilització de recursos, i en el lliurament d’informació i suport tècnic, tant a manteniment com a operació, per tal d’acotar l’impacte de la incidència i facilitar-ne la resolució.

Redacció - Maite Morillo López. Responsable Planificació i Suport Manteniment CCM / 14.03.13 - 12:29h

El febrer del 2006 es posa en funcionament operatiu un nou lloc de treball dins del departament de manteniment de senyalització, per tal de donar assistència de senyalització, telecontrol i comunicacions al Centre de Control de Metro, CCM. Va començar amb dues persones que hi donaven cobertura en dies laborables, en horari de matí i de nit.

Els enginyers de Senyalització, Telecontrol i Comunicacions, STC, que desenvolupen tasques a CCM ─enginyers STC-CCM─  fa 3 anys que donen cobertura al servei vint-i-quatre hores al dia els set dies de la setmana, des de la inauguració del primer tram de la L9.

Aquest col·lectiu forma part de la Unitat de Planificació i Suport del Manteniment de CCM i STC, unitat encarregada del manteniment del CCM i del manteniment remot i suport de 2n nivell dels sistemes de senyalització, telecontrol i de les comunicacions que són responsabilitat del Servei de Superestructures, que pertany a l’Àrea de Manteniment i Projectes de Metro.

L’equip humà està format per una plantilla de 9 enginyers, que treballen en torns rotatoris al Centre de Control de Metro al centre de treball de Sagrera, al c/ Josep Estivill.

Mensualment, un d’ells realitza la seva jornada a les dependències de manteniment a Boixeres, liderant les reunions de seguiment d’incidències amb els comandaments, definint accions de millora a realitzar, etc. Aquesta participació té com a finalitat reforçar els vincles amb el personal de STC de camp, així com enriquir l’equip de treball, ja que hi aporten visió de camp i visió d’operació / CCM.

Funcions que realitzen

Dins del conjunt de funcions que realitzen destaquen:

  • Donen resposta immediata a Operació i suport a tot l’equip de persones de Manteniment STC en cas d’afectació al Servei per incidències dels sistemes STC, tot analitzant els símptomes tal com els percep l’explotador i analitzant la incidència amb eines de diagnosi remota.
  • Realitzen tasques de manteniment en els equips del lloc central, i a la resta de la xarxa quan és possible remotament.
  • Realitzen activitats de manteniment predictiu diàriament, mitjançant la monitorització d’eines específiques, per tal d’avançar-se a futures incidències.
Dos dels membres de l'equip / M.A. Cuartero
Dos dels membres de l'equip / M.A. Cuartero
Enginyer del CCM / M.A. Cuartero
Enginyer del CCM / M.A. Cuartero

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Llocs
Servei
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB