Jubilacions Metro / Arxiu TMB
Jubilacions Metro / Arxiu TMB

Jubilacions al mes de juliol - 2012

Durant el mes de juliol s’han jubilat 18 companys.

Redacció / 03.09.12 - 13:26h

Jubilacions parcials
Mercedes Massuheras Fernández,  adj. resp. administrac. i remuneració fc.
Julián Mansilla Tena, motorista.
José Luis Adalid Eslava, comandament grup maquinària pesada vies.
Ramón Granero Rambla, motorista.
Pedro Giménez de Gracia, rentacotxes.
Francisco Rodríguez Fernández, ordenança  Santa Eulàlia.


Jubilacions totals
M. Ángeles Prats Jorba, telefonia TMB.
Vicente Bort Bruño,  especialista sistemes electr. i comun.
José Luis Fernández Izquierdo,  adm. superior unitat salut laboral.
Francisco Javier Velasco Romo, responsable caixa i gestió cobraments.
Salvador Borjas Piña, comandament grup manteniment línia aèria.
Anacleto Chillón Bautista, comandament grup manteniment distr. ener.
Antonio Ortega Sánchez,  comandament  tècnic operacions.
Manuel Navarro Sánchez,  motorista.
José Antonio Vázquez Vázquez, motorista.
Manuel Ruiz Pantaleón, motorista.
Leonardo Fuentes Fernández, agent  d’atenció al client.
Julio Antón Pérez,  agent d’atenció al client.

Compartir

Informació relacionada

Institucions
Servei
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB