Jubilacions Metro / Arxiu TMB
Jubilacions Metro / Arxiu TMB

Jubilacions al mes de novembre - 2012

Durant el mes de novembre s'han jubilat 17 companys.

Redacció / 03.01.13 - 15:33h

Jubilacions parcials

María Rosa Jubany Casanovas, cap control comptable
Francisco Montes Villach, resp. serv. recap. i trat. efectiu metro
Miguel Blanes Espejo, agent d’atenció al client
Manuel Díaz de la Fuente, motorista
Jesús Mariño Castro, motorista
Manuel Espinosa Pascual, motorista
Antonio Díaz Cárdenas, auxiliar manteniment material mòbil
Salvador Moraguez Silva, motorista
Luis Asensio Pérez, comandament tècnic operacions
Pedro Hernández García, porter
Mercedes Angulo López, agent d’atenció al client


Jubilacions totals

Isabel Rivera González, agent d’atenció al client
Purificación Crespo Andreu, agent d’atenció al client
Antonio Jurado Rodríguez, comandament tècnic operacions
Francisco López Grueso, motorista
Vidal Sousa Gordillo, motorista
Andrés Hernando Herrera, agent d’atenció al client

Compartir

Informació relacionada

Institucions
Conceptes
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB