Una de les noves pantalles, en funcionament
Una de les noves pantalles, en funcionament

La informació al passatge a les estacions de metro inicia un salt qualitatiu

Les tres pantalles en període de prova, instal·lades a les estacions Can Boixeres i Cornellà Centre, de l’L5, comencen a oferir informació de servei i corporativa en temps real aquest 3 d’abril.

Redacció / 02.04.24 - 08:21h

La prova pilot dels nous sistemes d’informació als clients i clientes de metro dona un pas més en la seva evolució, tecnològica i qualitativa, abans de la instal·lació de les pantalles a tota la xarxa de línies convencionals.

Fins ara, i des de l’agost del 2023, tres dels nous aparells (situats a les estacions de l’L5 Can Boixeres i Cornellà Centre) han estat participant en una prova pilot que ha comprovat el bon funcionament del maquinari. A partir d’aquest 3 d'abril, amb l’emissió d’informació en temps real, es contrastaran la funcionalitat del software i el bon funcionament de l’emissió de continguts.

Les noves pantalles substituiran les actuals (amb sistema LED i conegudes internament com a INP) incrementant el tipus de missatges que es poden difondre, millorant-ne la llegibilitat i sent molt més adaptatives a les necessitats canviants del servei.

Temps de pas i molt més

A més dels missatges sobre el temps de pas dels propers trens, les pantalles participants en el pilot (situades a andana i vestíbul a Can Boixeres i a andana a Cornellà Centre) informaran d’afectacions al servei (en temps real) i oferiran altres continguts d’interès. 

Tant la diversitat dels missatges que mostraran com la instal·lació de la totalitat dels nous INP (770, fins a cobrir tots els punts estratègics de línies convencionals) serà progressiva. En el cas de les pantalles, es calcula que s’hauran desplegat totalment a finals de l’any 2025.

L’objectiu és que amb la implantació d’aquesta sistema millorin la quantitat, qualitat i temporalitat de la informació, a més d’agrupar en un mateix espai aquella que abans s’oferia al passatge des de diferents suports. 

Al llarg del 2024, s’hi aniran incorporant noves tipologies de missatges i funcionalitats. En són exemples l’ocupació dels diferents trens, la disponibilitat dels ascensors i altres missatges d’interès per al conjunt d’usuaris i usuàries del metro, tant quan estiguin esperant a les andanes com quan vagin de camí per fer un enllaç amb una altra línia.

Millorar com arriba la informació

La nova tecnologia emprada (TFT digital de 1920 x 540 píxels) permet l’ús de pictogrames i de color. A més, el format panoràmic dels nous models (de 49,5 polzades en la majoria de casos) i la major resolució d’imatge també contribueix a millorar la informació que es fa arribar a usuàries i usuaris i, per tant, la seva experiència de viatge.

Els dispositius mostren l’hora, el sentit de pas de cada andana i el temps de pas dels dos propers trens, a més d’alteracions en l’oferta, tant programades com sobrevingudes, i la resta de continguts d’interès que s’hi aniran afegint (sempre es prioritzarà, però, la informació de servei).

En el bon desenvolupament del projecte (també en aquesta part de la prova pilot) hi jugaran  un paper decisiu diversos departaments de TMB, ja que caldrà coordinar i assumir la forma d’introduir i difondre els continguts per aprofitar aquesta tecnologia en favor del passatge. 

Aquesta no és l’única evolució en la difusió de la informació que s’ha fet en els darrers temps a les nostres xarxes de transport. S’està desplegant un nou sistema d’informació dinàmica de proximitat tant a Metro (embarcat i estacions) com a Bus (embarcat i parades) que comparteix una mateixa manera d’informar, una identitat gràfica i un format més entenedor.

El projecte de renovació (que en la seva implantació massiva arribarà a les línies 1, 2, 3, 4, 5 i 11, ja que les línies automàtiques 9 i 10 ja disposaven de pantalles digitals) compta amb fons provinents del Pla NextGenerationEU.

 

Ens que donen suport al projecte

Compartir

Informació relacionada

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB