La família d’ACI de Metro creix en catorze nous professionals

Cinc dels catorze nous professionals són dones, i ara són un total de 20 dones a la plantilla, que representen un 35% del col·lectiu.

Redacció / 14.10.22 - 10:12h

El nou personal del col·lectiu d'auxiliars de control i informació (ACI) que va participar en el concurs oposició de promoció interna està fent una formació de tres setmanes que finalitzarà divendres vinent.

Una vegada finalitzat el curs, passaran a formar part del departament d’intervenció de Metro, on desenvoluparan un lloc multifuncional en què duran a terme tasques d’inspecció de títols i interposició de denúncies davant d’infraccions, campanyes formatives i informatives, promoció de bones pràctiques en l’ús del transport públic, accions de suport a l’operació i participació en esdeveniments especials com poden ser: suport en els talls, control d’aforament, fluxos de passatge, etc.

És especialment important el treball d’inspecció de títols de transport i formulació de denúncies als clients infractors dins de les instal·lacions de la xarxa de Metro com a autors d’infraccions administratives tipificades en la normativa vigent, per tal de conscienciar els clients, evitar el frau i fer complir la Llei Ferroviària 4/2006 i les Condicions i Normes generals d’utilització de FMB SA.

Ara, amb les noves incorporacions, el col·lectiu d'ACI passa a ser de 57 persones.

Compartir

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Infraestructura
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB