Constituïda la Taula de Seguiment del Pla d’Igualtat de Metro

La comissió és l’òrgan paritari garant del seguiment, avaluació i revisió periòdica del pla i està formada per una representació de la direcció i una representació de les organitzacions sindicals signants del Pla d’Igualtat.

Redacció / 21.06.22 - 11:00h

Després de la constitució de la comissió de seguiment del Pla d'igualtat i d’acordar-ne el reglament, la comissió ha arribat als primers acords en matèria de torns de conciliació del personal de material mòbil, ACIS, gaudiment del miniperiode i vacances com a prolongació del permís de naixement i cura (maternitat i paternitat) pels col·lectius AAC, MOTI, ACIS, TOLAS i CTO.

Les reunions d’avaluació i seguiment del Pla seran de caràcter bimensual, tot i que a petició de qualsevol de les parts la taula de seguiment es podrà reunir per a la correcta implantació del pla i valoració de les mesures de les accions positives.

Representants de la Taula de Seguiment del Pla d’Igualtat:

Per part de la Direcció de Metro: Esther Chamorro, Raquel Díaz, Antonio Perez, Judit Garcia, Rafael Jurado, Jordi Rodríguez.

Per part de les organitzacions sindicals: una persona de UGT, CGT, CCOO, SU, CPTC, UTM. 

Compartir

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Servei
Conceptes
Infraestructura
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB