Interior del pou de Badal amb les conduccions que transporten l'aigua al dipòsit municipal / Pep Herrero
Interior del pou de Badal amb les conduccions que transporten l'aigua al dipòsit municipal / Pep Herrero

El pou de Badal també recupera l'aigua per regar

L'aigua que es filtra al túnel de la línia 5 de metro a la zona de Badal anava al clavegueram. Des d'ara es canalitza cap a un dipòsit subterrani des d'on els serveis municipals l'aprofiten per regar jardins i carrers.

Oriol Pàmies / 10.08.15 - 08:21h

La xarxa de metro rep constantment filtracions procedents sobretot de la pluja, dels aqüífers i d'altres orígens. Aquestes filtracions es canalitzen cap als pous des d'on l'aigua s'extreu amb bombes, un sistema complex i alhora vital per al funcionament del servei. Per raons ambientals i d'estalvi social, l'objectiu és aprofitar aquest cabal al màxim, quan té la qualitat i la regularitat apropiades, cosa que ja s'aconsegueix en deu pous, l'últim dels quals és el de Badal, a la línia 5.

Des d'aquest estiu el cabal del pou de Badal, d'uns 5 litres per segon, ja no s'aboca al clavegueram sinó que es canalitza cap a un dipòsit subterrani de l'empresa municipal Barcelona Cicle de l'Aigua situat a la rambla Brasil, on es poden emmagatzemar fins a 33 metres cúbics d'aigua de pluja i freàtica, i on poden carregar els camions cisterna del reg de jardins i neteja de carrers.

L'actuació ha estat fruit del conveni subscrit entre TMB i l'Ajuntament de Barcelona, amb el vistiplau del departament de Territori i Sostenibilitat.

Dos milions i mig de metres cúbics anuals

Actualment la xarxa de metro proporciona a través dels set pous habilitats uns 80 litres per segon, uns 2,5 milions de metres cúbics d'aigua anuals. Aquesta aigua es destina per a usos no de boca que duen a terme sobretot els serveis urbans de manteniment de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat; també se'n beneficia el riu Besòs, per augmentar el cabal. Aquest volum equival al consum domèstic de 63.000 barcelonins.

L'aprofitament de les aigües filtrades al metro va començar als anys 90 i des d'aleshores forma part de les polítiques de TMB en favor de la sostenibilitat i l'ús racional dels recursos.

Compartir

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Infraestructura
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB