Equip de professionals del departament de qualitat / M.A. Cuartero
Equip de professionals del departament de qualitat / M.A. Cuartero

Vetllen per la qualitat a TMB

Certificar la qualitat és evidenciar el compromís i la implicació de tots els estaments de TMB per fer bé les coses respectant el que estableixen les normes de referència.

Redacció / 18.11.16 - 08:11h

Dues persones formen l'equip de professionals del departament de qualitat. Són Sebastià García Miralles i José Antonio Rodríguez González, que alhora depenen d'Eladio de Miguel, director de qualitat i gestió mediambiental, departament que està ubicat al centre de treball de Santa Eulàlia.

La seva missió principal és implementar la política de qualitat aprovada per la comissió executiva de TMB planificant, coordinant i impulsant la implantació de sistemes de gestió a les diverses àrees de l'empresa; uns sistemes de gestió prèviament definits en unes normes de qualitat que publica la International Standard Office (ISO).  

Els seus objectius principals són:

  • A nivell extern, col·laborar en la implantació de l'UNE 13816 —qualitat del servei de transport públic— envers els seus clients i ciutadans adquirint uns compromisos concrets per a la qualitat del servei de transport públic en matèria de servei ofert, puntualitat i regularitat, accessibilitat, informació i atenció al client, confort, seguretat i respecte al medi ambient i la seva contribució al desenvolupament sostenible.
  • A nivell intern, col·laborar i vetllar per la implantació de l'ISO 9001 —sistema de gestió de la qualitat—, l'ISO 14001 —sistema de gestió ambiental— i l’ISO 50001 —sistema de gestió energètica—, que permeti assegurar la prestació del servei i optimitzar els recursos i l'estalvi energètic de manera sostenible, eficient i segura. 
  • Fer auditories de qualitat per conèixer, en qualsevol moment, el grau de desenvolupament i eficàcia assolit per un sistema de qualitat, així com la seva evolució en el temps. 
  • L'establiment i execució del Pla d'Auditories de Qualitat de les unitats certificades, que permet l'avaluació quantitativa i qualitativa de l'eficiència i progressió de la unitat certificada en relació a la qualitat al llarg del temps.
 

Compartir

Informació relacionada

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB