Membres de l'equip / Pep Herrero
Membres de l'equip / Pep Herrero

Eficàcia, efectivitat i eficiència

Els coordinadors del Centre de Seguretat i Protecció Civil de Metro, ubicat a la primera planta de l’edifici de La Sagrera - J. Estivill, són un equip de comandaments intermedis que donen servei, per torns, els set dies de la setmana les vint-i-quatre hores del dia.

Redacció / 03.09.12 - 11:40h

Depenent de l’àrea d’operacions exerceixen, per delegació del responsable de la Unitat, la direcció funcional dels vigilants de seguretat de Metro i els adscrits a les dependències de l’empresa.

Amb la seva tasca, els coordinadors fan un control exhaustiu de les actuacions dels vigilants, sobretot en les actuacions que tenen una repercussió mediàtica en la qual l’empresa o els empleats poden quedar potencialment afectats.

Una altra de les feines d’alta responsabilitat d’aquests professionals consisteix a realitzar inspeccions a la xarxa de metro amb l’objectiu d’avaluar-ne la seguretat. Fan l’anàlisi de riscos alhora que supervisen la gestió d’incidències de seguretat i protecció civil que sorgeixen a la xarxa. També fan el control, la comunicació i el seguiment de les incidències en els àmbits de protecció, videovigilància, control d’accessos i les caixes fortes de les estacions.

Mesures de seguretat

A part d’aquestes funcions, també proposen mesures de seguretat més eficaces, efectives i eficients per millorar la seguretat i la protecció civil de tota la xarxa de metro, així com de les seves instal·lacions i dependències. A la vegada, elaboren els procediments d’actuació del personal de seguretat.

A més, elaboren estudis estadístics periòdics —setmanals, mensuals i anuals— amb la finalitat de crear informació d’utilitat i saber la tendència de certs fenòmens per, així, poder proposar de forma proactiva la modificació d’operatives o dispositius de seguretat i protecció civil per prevenir que sorgeixin certes incidències o es manifestin riscos latents.

Realitzen propostes de denúncia administrativa per a la Direcció General de Transports i Mobilitat, en cas que es produeixi qualsevol infracció del reglament de viatgers amb passatgers identificats per personal de seguretat. Preparen l’escrit de denúncia penal d’incidències en què hi hagi hagut desperfectes provocats per algun fet delictiu, concretament en les quals Metro sigui la part perjudicada.

Els coordinadors del Centre de Seguretat i Protecció Civil de Metro són els interlocutors principals, les vint-i-quatre hores del dia, amb recursos de seguretat i emergència externs, així com amb el personal de guàrdia de l’empresa en l’àmbit de la seguretat i la protecció civil.

Cal destacar que d’aquest centre depèn la formació que l’empresa imparteix als empleats interns en l’àmbit de la seguretat i el pla d’autoprotecció, així com als vigilants de seguretat.

Forces i cossos de seguretat

Es manté una relació i una col·laboració constants amb les forces i els cossos de seguretat, el cos de bombers i el SEM per solucionar, conjuntament, incidències que sorgeixin a la xarxa de metro. També es planifiquen dispositius en ocasió d’esdeveniments que puguin afectar la xarxa, com ara festes locals, autonòmiques o estatals, la cavalcada de Reis, la nit de Cap d’Any, concerts de música, partits de futbol, entre d’altres. Així mateix, fan investigació i lliurament d’imatges d’enregistrament de vídeo i impressió de fotografies a les forces i els cossos de seguretat que ho requereixin, en relació amb incidències ocorregudes a les instal·lacions de Metro.

Membres de l'equip / Pep Herrero
Membres de l'equip / Pep Herrero
Membres de l'equip / Pep Herrero
Membres de l'equip / Pep Herrero

Compartir

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Servei
Conceptes
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB