Part de l'equip de CGOL de la sala del CRT / M.A. Cuartero
Part de l'equip de CGOL de la sala del CRT / M.A. Cuartero

Coordinen i supervisen el servei regular d'autobusos

Format per un equip de 5 persones que treballen des de la sala del CRT, l'equip humà dels CGOL planifica, coordina i supervisa els busos que estan en circulació.

Redacció / 04.12.14 - 10:00h

Des de la sala del Centre de Regulació del Trànsit, CRT, un equip de 5 caps de grup operatiu de línia, CGOL, planifica, coordina i supervisa els busos que estan en circulació, amb polivalència de funcions, objectius específics i tasques englobades dins dels procediments de qualitat i medi ambient.

La seva missió principal és la coordinació i supervisió del servei regular d'autobusos, així com la planificació i gestió dels esdeveniments que es produeixen a la ciutat i que afecten el servei de bus.

Els àmbits de treball que cobreixen són dos, un de tàctic i l'altre operatiu.

El CGOL tàctic té com a missió coordinar i supervisar els actes o esdeveniments que es produeixen a la ciutat i que afecten el servei de bus. També coordinen i supervisen totes les activitats sobre accidents i incidents efectuant el control i distribució de recursos humans de suport als accidentats, de les comunicacions amb la Guàrdia Urbana i amb els Mossos d'Esquadra, i amb els responsables de guàrdia de TB, i s'encarreguen d'informar sobre els incidents greus la Direcció i altres responsables de l'organització.
 
El CGOL operatiu té com a missió donar suport, analitzar i supervisar la prestació del servei de bus al carrer. Treballant a la sala de control CRT i en contacte directe amb els operadors de SAE, canalitzen les indicacions dels diferents CGOL de les línies de bus, analitzen la prestació del servei ─horaris, oferta, demanda, recorreguts, etc.─ i informen dels problemes que puguin sorgir. Tanmateix, en casos d'incidències greus a la xarxa, són els responsables d'assumir diferents modalitats de regulació per minimitzar-ne l'impacte sobre el client.

Planificació d'esdeveniments

Aquesta és una tasca que s'ha anat desenvolupant històricament des del CRT i que amb el pas del temps s'ha tornat més complexa i necessària per la quantitat d'actes populars que es fan a la ciutat.

Sota la responsabilitat d'un CGOL del  Centre de Suport a la Xarxa, CSX, la planificació està orientada a totes les actuacions que afecten la xarxa de bus com poden ser manifestacions, actes populars de la ciutat, curses, fires, llançadores per a les fires, etc., i es genera un document per cada una de les activitats. Per dur a terme aquesta planificació s'han de coordinar amb els comandaments d'explotació per generar el pla d'actuació, amb el centre d'informació per planificar la informació que s'ha de facilitar al client, amb els CON per a la planificació de recursos per poder cobrir els serveis i amb els districtes i municipis per a la coordinació en la planificació.

Coordinació d’altres activitats

Junt amb els comandaments d'AIR ─Assistència a Incidències en Ruta─ i els comandaments de la Sala del CRT coordinen totes les activitats que calguin per atendre les avaries dels autobusos en ruta amb objectius específics quant a temps d'aturada del servei.
 
S'encarreguen de l'assignació de serveis i d'activitats no productives pels comandaments d'explotació i, alhora, fan la coordinació amb els CON en la cobertura i amb els comandaments d'explotació en els esdeveniments previstos mantenint un equilibri entre tots. També passen a l'oficina de centre la publicació del quadre de serveis.

 

Compartir

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Servei
Conceptes
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB