Dissabte, 27 de novembre de 2021

TB estrena un nou model de gestió de vestuari

 

Imatge de l'aplicació informàtica de petició / Arxiu TMB

TB estrena un nou model de gestió de vestuari

Oferir un servei més adaptat a les necessitats del treballadors i que alhora permeti racionalitzar la despesa és l'objectiu del nou sistema de gestió de vestuari.

Redacció / 19.12.13 - 12:05h

L'empresa d'autobusos, juntament amb el comitè d’empresa, va decidir a principis d'any desenvolupar i aplicar un nou model de gestió del vestuari amb l'objectiu principal de millorar l'atenció a l'empleat i al mateix temps optimitzar la gestió del vestuari amb criteris de sostenibilitat i racionalitat. Tot això es va consolidar en l'Acord del 20.12.2013. El personal afectat per aquest acord són els conductors, agents de centre, porters, agents de control d'accessos, agents d'intervenció i control, comandaments d'explotació i tot el personal de Material Mòbil, Tallers i Serveis Auxiliars.

El nou model garanteix els compromisos actuals dels Convenis Col·lectius i comissions de treball, però com a novetat facilita que els empleats decideixin les peces de roba que necessiten en funció de les seves necessitats individuals. Tot això es fa aplicant punts a cada peça de roba i assignant a cada col·lectiu un total general de punts.

Fins ara el repartiment era un sistema rígid. Cada dos anys els empleats rebien tota la roba de vestuari assignada a la temporada d'estiu o d'hivern sense tenir en compte si tenien o no necessitat de totes les peces i si aquestes peces eren les que s'ajustaven a les seves necessitats.

Una vegada aplicat el nou model, el resultat ha estat que les peces de les quals s’entregava menys quantitat amb el model anterior han estat de les més sol·licitades, en detriment d'altres de les quals se'n donava més quantitat.

El procés de sol·licituds

El període per fer la comanda ha comprès tot el mes de novembre, i s'ha fet a través d'una senzilla i intuïtiva aplicació informàtica molt similar a la de les botigues online i accessible des de qualsevol lloc amb accés a Internet, tot i que també es van distribuir impresos per a aquelles persones que els fos més còmode. De fet, el 90% de la plantilla va optar per la cistella virtual, i només un 10% per l'opció paper.

Suport i comunicació del nou model

Un canvi tan substancial en la gestió del nou model requeria un gran esforç de comunicació per arribar de la manera més eficaç a tots els treballadors. Per això, setmanes abans de la posada en marxa del nou model es va enviar una carta personalitzada a tots els treballadors explicant-los els avantatges del nou model, i amb un díptic on s'explicava, pas per pas, el funcionament de l'aplicació. També es disposa d'un vídeo tutorial on se simula un procés de petició de vestuari, que buscava facilitar al màxim la comprensió del nou model.

Durant el temps previst per rebre les sol·licituds, la campanya de comunicació i informació s'ha reforçat amb avisos en els centres de treball,  un Línia TMB i sms a tots aquells empleats que quan faltaven 5 dies per a la finalització de la campanya no havien fet la seva comanda.

Finalment, cal destacar que els representants dels treballadors han col·laborat molt constructivament en tot el procés i han valorat mol positivament la implantació del nou model, que ha ratificat que els empleats han fet un exercici de maduresa i racionalització en cada una de les seves comandes.

 

 

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Servei
Bus
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB