Dissabte, 6 de març de 2021

Jornada de difusió i sensibilització del Programa de Compliance de TMB

 

Jornada de difusió i sensibilització del Programa de Compliance de TMB

El Programa Compliance de TMB és una aposta de la Direcció amb la finalitat de mitigar els riscos i evitar els incompliments al si de TMB

Redacció / 17.12.20 - 11:30h

Divendres 27 de novembre, l'Àrea de Bon Govern va realitzar una jornada en streaming per donar a conèixer el Programa de Compliance de TMB a tots els responsables de departaments que tenen treballadors al seu càrrec.

L'objectiu de la jornada ha estat donar a conèixer el programa i la gestió de riscos a TMB així com explicar als assistents el seu paper dintre del Programa de Compliance, les seves obligacions i  les conseqüències dels incompliments d'aquest. 

En la jornada s'ha explicat als assistents, entre altres qüestions, què és el compliance, per què el necessitem, quin és el seu abast i els objectius, destinataris i rols de les principals àrees involucrades.

En la sessió es va tractar també el Codi ètic i de conducta de TMB  com a eina important del Programa de Compliance per prevenir els riscos de comportaments no ètics a TMB, i es van detallar els objectius, finalitats i  destinataris del nostre codi, així com els valors i els principis i pautes de conducta que hi estan descrits.

Finalment, va haver-hi una ronda de consultes i resolució de dubtes sobre els temes plantejats a la sessió.

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB