Semàfor de la sequera al web de l'Ajuntament de Barcelona
Semàfor de la sequera al web de l'Ajuntament de Barcelona

Declarada la fase d'excepcionalitat per sequera hidrològica

La falta persistent de pluja ha portat l'Agència Catalana de l'Aigua a passar de la fase d'alerta a la d'excepcionalitat en el Pla de Sequera, incrementant les mesures d'estalvi i eficiència que s'han de prendre.

Gestió Mediambiental / 01.03.23 - 09:00h

Tot i les mesures implementades fins al moment, la situació de sequera hidrològica no s’ha pogut revertir i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha anunciat el pas de la fase d’alerta (declarada el passat novembre) a la d’excepcionalitat. La sequera hidrològica afecta diversos àmbits, com l'embassament del Ter-Llobregat, conca que dona subministrament a la ciutat de Barcelona, entre d’altres municipis.

La sequera és un procés gradual que avança depenent de les reserves dels embassaments (en aquests moments, aquestes se situen només en el 28%). El pas a la fase d’excepcionalitat obliga a adoptar mesures d’estalvi més exigents per l’abastament, així com restriccions importants a la resta d’usos donada l’escassedat de recursos hídrics.

El Pla de Sequera és l'eina aprovada pel Govern de la Generalitat de Catalunya, a través de l’ACA, per gestionar els episodis d'escassetat d'aigua en el territori de les conques internes.

Garantir l’abastament de la població

L’objectiu fonamental i prioritari del pla i les mesures que allà es defineixen és assegurar l’abastament de la població, minimitzant els efectes negatius sobre l’estat dels recursos hídrics i els impactes econòmics sobre les activitats que utilitzen l’aigua com a factor de producció. El Pla especial de sequera estableix les mesures per mitigar o minimitzar els danys a mesura que avança la gravetat de la sequera.

Alhora, el protocol d’actuació per situació de sequera de la ciutat de Barcelona preveu que els grans consumidors d’aigua, aquells que consumeixen més de 7.000 m3/any (com és el cas tant de Transports de Barcelona com de Ferrocarril Metropolità de Barcelona), elaborin un pla d’ús eficient a les seves instal·lacions. Plans que han d’incorporar estratègies i mecanismes d’estalvi que en redueixin el consum fins, al menys, els mínims establerts per l’ACA per a cadascun dels tres escenaris de sequera.

Reforçar l’eficiència i l’estalvi a TMB i arreu

Transports de Barcelona i Ferrocarril Metropolità de Barcelona estan treballant en la definició i implantació d’accions per a la reducció del consum de l’aigua per tal d’aconseguir una reducció del 15% respecte del consum habitual.

TMB vol recordar els treballadors i les treballadores la situació actual i encoratjar-los a fer un consum eficient dels recursos, tant en el seu temps a l’empresa com a les llars, amb l’objectiu comú d’aconseguir assegurar l’abastament de la població.

El proper mes de març està previst començar una campanya de sensibilització a tot el personal de TMB.

Si vols conèixer l’avanç i canvis de escenaris, pots consultar aquest web de l’Ajuntament de Barcelona.

Compartir

Informació relacionada

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB