Dimecres, 12 d'agost de 2020

Michael Pellot, Director de l’Àrea d’innovació

 

Michael Pellot / Pep Herrero

Michael Pellot, Director de l’Àrea d’innovació

“L’ADN de TMB conté la innovació de sèrie i el futur de la mobilitat urbana es basa en la innovació”

Albert Piqué / 08.03.19 - 10:23h

Enginyer superior de sistemes per la Universidad Metropolitana de Caracas, màster en Direcció i Organització d’Empreses per la UPC, PDG per l’IESE i Programa d’entrenament per a Directius de Transport Públic per la UITP.

La seva trajectòria a TMB és llarga i dilatada, ha passat per àmbits corporatius i per l’explotació. Ens en podria fer cinc cèntims? 

Vaig començar la meva trajectòria a TMB l’any olímpic, a l’Àrea d’Organització i Sistemes d’Informació com a responsable d’aplicacions microinformàtiques, quan a l’empresa no hi havia més de 50 ordinadors personals, i l’any 1996, com a adjunt del director de l’àrea OSI, vaig posar en marxa la primera web de TMB. Dos anys més tard, amb la creació de les gerències de metro, vaig fer un canvi radical assumint el lloc de gerent de la L1. Durant sis anys, juntament amb els meus companys, vam endegar el que ara és l’actual model d’operació de la xarxa. L’any 2004, poc després de la creació de la direcció general de Negoci Internacional, em van encarregar la direcció de Desenvolupament de Nous Negocis de TMB. Després vaig assumir la direcció de R&D i Relacions Internacionals i ara fa dos anys em van confiar el desenvolupament del Pla d’Innovació de TMB, i es va crear així l’Àrea d’Innovació.

"Som referents mundials en metros automàtics i en fuels alternatius per a busos, entre molts exemples que podem trobar a la nostra dilatada història"

Però TMB ha estat sempre una empresa innovadora. Per què ara, la creació d’aquesta àrea? 

Efectivament, des dels seus inicis TMB ha destacat per la seva innovació. Som referents mundials en metros automàtics i en fuels alternatius per a busos, entre molts exemples que podem trobar a la nostra dilatada història. A més, en tenim el convenciment com a organització i reflecteix  la nostra idea de ciutat per continuar sent-ho. Per altra banda veiem com la innovació creix de manera molt més ràpida que abans en tots els camps gràcies a la tecnologia, les dades que es poden gestionar, la globalització i l’extrema facilitat amb què es comparteix el coneixement. I la mobilitat no és una excepció d’aquesta tendència. Avui en dia no és suficient, tot i que és necessari, tenir grans professionals amb molts coneixements. Tampoc és suficient oferir productes i serveis de mobilitat impecables però que no s’integren de manera flexible amb l’entorn, cada dia canviant. Tenim la necessitat de tenir una visió global del que passa al món i d’identificar les oportunitats i les amenaces per gestionar-les de la manera més eficaç possible, i tot això en terminis de temps molt curts. Evidentment, això no es possible sense la contribució de tots els professionals de TMB i del seu entorn. Per això vam desenvolupar un Pla d’Innovació on es va diagnosticar la situació actual de TMB en matèria d’innovació, es va definir què vol dir la innovació per l’organització i es van identificar els processos que intervenen en la innovació (llançament de reptes i recollida d’idees, vigilància competitiva, cocreació amb grups d’interès, foment de la compra pública innovadora, fer programes d’incubació/acceleració de start-ups, etc).  L’Àrea d’Innovació neix com a mitjà per posar en marxa tots aquests processos necessaris per gestionar de manera eficaç i racional aquest camp cada dia més rellevant en la mobilitat de la nostra ciutat. Cal destacar que l’Àrea serà la facilitadora per a aquests processos i qui vetllarà per gestionar els indicadors (KPI’s) de la innovació, però el desenvolupament i execució de la innovació (projectes, proves de concepte, etc) ha de ser totalment capil·lar dins de totes les unitats de TMB.

Quins són els objectius de l’Àrea d’Innovació i com impactaran en els negocis?

El principal objectiu de l’Àrea d’Innovació és la promoció de la innovació dins de TMB. Per fer això, el nostre treball es dedica a 6 funcions bàsiques: 

  • La investigació, mirar i aprendre dels competidors, clients, senyals de mercat i tendències i compartir aquests aprenentatges amb l'organització.
  • La recollida d’idees, crear un lloc per a la recollida i gestió d'idees, organitzant aquest procés per filtrar-les i gestionar-les i, així, facilitar als departaments unir-se al procés per millorar les seves tasques específiques.
  • Connectar idees a altres conceptes, experiments, persones, programes i, després, connectar aquestes idees a les persones i recursos que poden provar-les i llançar-les.
  • Compartir millors pràctiques, treballar per descobrir què funciona en altres departaments de l'organització i multiplicar el seu èxit mitjançant l'aplicació a altres unitats organitzatives).
  • Formació, desenvolupar un llenguatge comú per a la innovació mitjançant la formació i permetre que els equips aprenguin noves habilitats en altres disciplines diferents de les habituals.
  • I, finalment, malgrat que és igual d’important, comunicar, fer partícip tothom del procés, compartint coneixement, comunicant objectius estratègics, resultats i èxits de l'organització així com lliçons apreses. L’impacte en els negocis vindrà donat per la millora de l’eficiència i dels serveis donats al ciutadà mitjançant el desenvolupament de les solucions innovadores que sorgeixin d’aquest procés.

Em podria identificar alguns dels projectes (bus i metro) que estan treballant?

La llista és força extensa, així que us posaré quatre exemples de quatre casos molt diferents: 

  • Les portes verticals d’andana que es provaran en breu a l’andana compartida per la línia 4 i la línia 11 a l’estació de Trinitat Nova, que permetran protegir una andana amb portes encara que els trens que hi arribin tinguin diferents configuracions, amb portes en diferents llocs.
  • El servei d’autobús a la demanda de Torre Baró, que optimitza l’ús del servei i en millora la percepció per part del client.
  • Els codis innovadors Navilens que, en el pilot que s’està provant a la L9 Sud i en algunes línies d’autobusos, faciliten l’orientació a les persones amb deficiència visual mitjançant l’escaneig amb una app al telèfon intel·ligent. 
  • Les proves que fem amb Big Data per predir la utilització dels nostres serveis en funció de paràmetres com ara la previsió del temps i els esdeveniments de la ciutat, entre altres.

"Estem testant la plataforma d’innovació de TMB que hem batejat com a “TMBinnova”

Com ho ha de fer un treballador que tingui una proposta per iniciar un procés d’innovació? 

En aquest moment estem testant la plataforma d’innovació de TMB que hem batejat com a “TMBinnova”. Hem llançat un repte, i les persones que hi participen proposen idees per solucionar el repte. Després es faran proves de concepte o prototips amb les idees seleccionades. És la primera vegada a TMB que es desenvolupa un procés com aquest. Una vegada estigui provada, notificarem la seva disponibilitat a tots els empleats de TMB. La plataforma es basa en una eina web responsiva de fàcil utilització i cadascú de nosaltres hi podrem introduir les nostres idees. També es podran aportar solucions als reptes que TMB ens plantegi. A més a més proposarem altres funcionalitats on la plataforma doni suport a la seva gestió.

TMB té una llarga història en sistemes de millora contínua, com els sistemes de participació. Com es diferencien aquests processos dels processos d’innovació? 

Com t’he dit en començar, TMB té una llarga trajectòria en innovació, i els sistemes de  participació  són un gran exemple d’aquesta tasca, si bé és cert que estan enfocats a la millora contínua (no a innovacions disruptives). Dins de l’àmbit de treball dels participants (tallers, etc) han sorgit conceptes molt innovadors al llarg dels 20 anys que porten en funcionament. Per tant és una iniciativa que ha de continuar. A més, tal com comentes, tenen una gran similitud amb alguns dels mecanismes que es proposen  i per tant es lògic que s’utilitzin concurrentment en alguns casos. Però també hi ha matisos que els diferencien de la innovació, com és en el nostre cas l’existència d’un repte estratègic prèviament definit al qual cal donar resposta amb solucions innovadores o  que la participació pot estar oberta a tots els empleats i, fins i tot, a clients o altres grups d’interès de la ciutat.

Amb quines eines comptaran per fomentar la innovació? 

Per mi hi ha tres eines fonamentals per fomentar la innovació. Les dues primeres són clàssiques i primordials, la comunicació i la formació. La tercera és la plataforma TMBinnova que anteriorment he esmentat. I, per cert, en relació amb la pregunta anterior, hem acordat amb els responsables de Sistemes de participació la incorporació gradual de TMBinnova al desenvolupament dels grups de treball, amb l’objectiu de donar-los suport per al seu bon funcionament.

Cal fer un canvi cultural per crear una cultura d’innovació a TMB?

L’ADN de TMB conté la innovació de sèrie, però per poder potenciar nous mecanismes, com són per exemple la innovació oberta, els reptes o la vigilància competitiva, cal un esforç de canvi cultural i d’alguns processos organitzatius que afavoreixin la participació i el reconeixement dels empleats més actius en aquest àmbit. Per això la comunicació i la formació són crucials. Estic convençut que, a mesura que la gent comenci a participar en la innovació i es vegin els resultats, el canvi vindrà de manera natural. 

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB