Entrevista a Albert Fonseca, director de l’àrea d’Innovació i Tecnologia

Enginyer de telecomunicacions per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

Albert Piqué / 22.07.21 - 10:41h

Va iniciar la seva trajectòria professional a TMB l'any 1994, on ha ocupat diversos càrrecs de l'àmbit tecnològic.

El seu desenvolupament  professional està pràcticament lligat a TMB. Com era aquella empresa en la qual vostè va entrar l'any 1994 i com ha canviat des de llavors? 

Ha plogut molt, sobretot en l'àmbit de la tecnologia. En aquella època el departament on vaig començar a treballar tenia dos ordinadors a compartir entre sis persones i avui dia cada autobús en porta quatre, per posar un exemple. Avui dia tot està molt més tecnificat i els processos són més eficients. Altres coses no han canviat: la vocació de servei de la gent de TMB i el seu compromís vers la ciutat continuen plenament vigents. 

Si bé la tecnologia sempre ha tingut un paper destacat a TMB, en els darrers anys ha pres un altíssim protagonisme. Quines són les principals línies estratègiques en l'àmbit de la tecnologia?

La nostra estratègia s'estructura en cinc línies bàsiques: la millora de les operacions de tecnologia per garantir la prestació del servei, l'alineament amb l'organització i els seus negocis per acompanyar la seva transformació, l'actualització dels nostres sistemes i arquitectures modernitzant-los amb l'evolució de la tecnologia, el lideratge en la implantació de les tecnologies disruptives (5G, Intel·ligència artificial, Internet de les coses, etc.) i, finalment, la millora de processos tecnològics i el seu govern per tal de controlar-los millor i incrementar la seva eficiència. 

Quins són el principals projectes en els quals treballen? 

D'entrada tenim la imminent posada en servei de la T-mobilitat. En l'àmbit de negoci de Bus destacaria el bus a la demanda, la implantació de la videovigilància embarcada i el suport als projectes d'electrificació d'autobusos i la construcció de la nova cotxera de Zona Franca. En l'àmbit de negoci de Metro, els principals són l'acompanyament a la compra de nous trens, la millora de l'oferta  i projectes de digitalització de l'activitat de l'empleat. També fem coses molt rellevants per a l'entorn corporatiu, com la facturació electrònica, el nou quadre de comandament, l'evolució de les app o el desplegament d'Office 365. Però això son només uns exemples, doncs la llista és molt llarga.

La crisi de la Covid ha provocat canvis en la forma de treballar, de comunicar-nos i fins i tot de relacionar-nos. Quines adaptacions tecnològiques es van haver de fer, per poder seguir mantenint el servei?

La tecnologia no és mai una fi en si mateixa, sinó un instrument al servei de necessitats, i això va quedat molt evidenciat a la crisi. La part més visible va ser la implantació del treball en remot, però també es van haver de posar eines per al control i predicció d'aforament en estacions de metro, trens i autobusos, les contingències als centres de control de Metro i Bus, o les iniciatives per a l'eliminació del pagament al bus en efectiu, com l'aplicació de la validació QR i el pagament amb targeta bancària, que es troba en fase d'implantació.

Dies enrere, en el marc de la jornada “El futur és el transport públic” la presidenta ens encoratjava a “aprofitar la crisi de la Covid per culminar la transformació energètica i digital de TMB”. Ens queda gaire camí per fer? 

La transformació digital té una dimensió tecnològica òbvia, però la seva essència és la reformulació dels processos de tot tipus dins de l'organització per construir-los al voltant de l'explotació de les dades. És un camí que mai ha de finalitzar, perquè les tecnologies sempre estaran evolucionant i generant cada vegada més dades i de més qualitat. Hem d'estar permanentment oberts a la millora.

L'avenç tecnològic va acompanyat de nous riscos cibernètics. Com s'ha preparat TMB per fer-hi front?

Els atacs cibernètics tenen, avui dia, un component majoritàriament econòmic i per això han tingut un creixement tan important a tot arreu. És habitual veure notícies d’empreses i organismes de tots tipus, públics i privats, que han sofert atacs. L'únic camí és reduir la probabilitat d'èxit dels atacants implantant totes les mesures possibles per a la prevenció i detecció d'atacs i la minimització dels impactes. Cada dia aturem més de cinc milions d'intents d'activitat maliciosa contra TMB. Tanmateix, la seguretat no depèn únicament d'aspectes tecnològics: La formació i conscienciació dels usuaris són elements clau.

La plataforma TMBInnova s'ha consolidat com un referent d'innovació interempresa, amb més de 1.500 usuaris i més de 100 propostes per al darrer repte. És aquest l'embrió d'una nova forma de gestionar, més col·laborativa i amb participació?

Sens dubte. En un món que és incert, volàtil i canvia acceleradament, la innovació constitueix alhora una necessitat i un gran repte. Una necessitat perquè només amb innovació les empreses poden sobreviure. Un repte perquè les organitzacions tenen tendència a centrar-se únicament en el que fan actualment per millorar-ho constantment. La plataforma TMBInnova juga un paper cabdal dins del nostre plantejament, doncs permet connectar els reptes d'innovació de TMB amb el talent intern que els pot solucionar.

Innovació i tecnologia gairebé sempre van de la mà, i així s’evidencia en veure les propostes presentades al repte “Estació del futur”.  Quin recorregut tindran els projectes guanyadors? 

S'han plantejat coses força interesants i ara toca materialitzar-les. El proper pas és implantar els prototipus de les propostes per tal d'avaluar-ne la viabilitat i acceptació.  

La posada en servei de GenTMBapp va suposar un important canvi per facilitar la comunicació i relació amb els treballadors. Actualment més del 93% de les persones de TMB en són usuaris/es.  Quins seran els propers passos?

S'està treballant en dues línies. La primera és incorporar gradualment  noves eines relacionades amb el lloc de treball específic de l'empleat, per aportar-li valor a través de la digitalització (per exemple la informació del seu servei). La segona passa per incloure serveis addicionals de tipus més generalista, com podria ser, per exemple, l'accés a la intranet o als serveis de Microsoft. El focus és que sigui una eina útil per a tots els empleats.

Compartir

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB