Dimecres, 20 d'octubre de 2021

Actualitat

 

Es garanteix la vacunació a les persones que van fer la reserva prèvia de la vacuna durant els mesos de febrer i març. Al final del període podrà vacunar-se tothom que vulgui, encara que no hagi reservat vacuna, fins a exhaurir les existències 

La nova X1, que serà operada pel CON Zona Franca, serà una línia sostenible, de baixes o nul·les emissions que inicialment circularà amb set vehicles del tipus estàndard híbrid de gas natural.

Comportarà la reestructuració de l’espai, que fins a l’entrada en servei del Centre TMB Salut estava ocupat per un centre de medicina del treball i d’atenció d’accidents, per adequar-lo a les necessitats organitzatives del Servei de Prevenció.

La nova versió del procediment P716 incorpora la nova sistemàtica per a la incorporació de criteris ambientals en les compres, de manera més àgil. 

Els empleats de TB que treballin en torn de dia i hi estiguin interessats poden participar en l'estudi europeu Exponit de l'Institut de Salut Global de Barcelona i guanyar 100 euros.

Fins al 15 de setembre, per la compra de quatre cafès a través de l'app Monyx, Serunion Vending regala un cafè gratis.

UOC

Cursos amb universitats, escoles de negoci, centres de formació professional o amb fundacions a preus reduïts són a l'abast de la GenTMB

L’1 de setembre està prevista la tornada a l’activitat presencial d’una part de la plantilla que ha estat teletreballant des del mes de març del 2020, i és important recordar les mesures de prevenció a aplicar als espais de treball.

La prova pilot estarà limitada al títol de transport T-empresa STI (actual passi de transport per a empleats), i hi participaran els empleats i empleades de les empreses del Sistema Tarifari Integrat.

La felicitació és un reconeixement per l’esforç i el treball de cada una de les persones que conformen TMB, en un moment de pandèmia.  

En Francisco Javier, conductor de línia del CON Zona Franca, ha estat el guanyador d'un viatge per a dues persones a les illes Balears, gentilesa de TagTraveling i Club GenTMB. 

Pàgines

Publicitat

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB