Un 76.5% dels treballadors i treballadores de metro diuen “SI” a la proposta de pròrroga de conveni

En la votació celebrada al llarg del dia d’ahir, 1.042 dels 1.361 votants (el 76,5%) de la plantilla de Metro van ratificar la proposta de pròrroga del conveni col·lectiu actual per als anys 2020-2022.

22.01.21 - 12:21h

El referèndum va ser convocat per cinc dels vuit sindicats que conformen la majoria del Comitè d’Empresa de Metro ( UGT, CCOO, SU, CPTC i UTM), recollint la proposta final que la Direcció va formular en la reunió de la taula negociadora del passat dia 19. 1.042 (el 76,5%) dels vots ser a favor, 22,6% (308) en contra i es van registrar 7 paperetes nul·les i 4 en blanc.

La signatura de la pròrroga del conveni està prevista per al proper dimarts, 26 de gener, amb l’objectiu que els acords es puguin aplicar a la major brevetat possible.

La proposta de pròrroga de conveni aprovada preveu la revalorització salarial per als anys 2020, 2021 i 2022, el pagament actualitzat de la prima variable de prevenció de riscos laborals i la seva consolidació al 2022 en taules salarials, una reducció de 8 hores en la jornada anual a partir del 2022 i el manteniment de la jubilació parcial per als anys 2021 i 2022 amb les mateixes condicions pactades el 2020, entre d’altres millores.

Els acords assolits amb els sindicats garanteixen una millora important en les condicions salarials i laborals de la plantilla de Metro durant els tres anys de vigència. Alhora, donaran estabilitat al funcionament de l’empresa i permetran continuar el procés de millora de la qualitat del servei de transport públic que la xarxa de metro presta a la ciutadania i que, en aquest moment de pandèmia, és més imprescindible que mai.

La Direcció de TMB valora positivament l’exercici democràtic i la participació cívica i activa dels treballadors i treballadores de Metro en l’ampli suport obtingut per la pròrroga del conveni col·lectiu, que aportarà importants millores a les condicions laborals de la plantilla de metro i també en la prestació del servei de transport a la ciutadania, i expressa la seva voluntat de continuar dialogant amb tots els sindicats, per trobar les solucions més adients als diferents problemes plantejats i seguir treballant en favor dels treballadors i treballadores de metro i del servei, en el marc d’unes relacions laborals basades en el respecte mutu i la bona voluntat.
 

Compartir

Informació relacionada

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB