S'instal·len les plaques de número de via a totes les andanes de les estacions de la xarxa de Metro

El disseny de les plaques s'ha realitzat després d'un estudi basat en normes de referència i en col·laboració amb altres operadors ferroviaris que han treballat en la mateixa matèria.

Redacció - Seguretat Ferroviària / 27.11.19 - 08:02h

Una de les funcions principals del departament de Seguretat Ferroviària és la millora contínua en la seguretat de la xarxa ferroviària de Metro de Barcelona i, amb aquest objectiu, el Departament de Seguretat ferroviària realitza múltiples estudis sobre els riscos de la línia i la manera d'evitar-los. 

A partir d'aquestes anàlisis de riscos i per tal d'aplicar correctament els procediments operacionals que permeten mantenir la seguretat de la línia, s'han identificat múltiples situacions en les quals és fonamental que el personal que treballa a la xarxa, ja sigui personal intern o personal extern d'FMB, sigui conscient de la seva ubicació en la infraestructura.

La manera d'evitar aquests riscos depèn d'una o diverses accions de persones, i a fi de minimitzar possibles errors, s'ha iniciat la instal·lació de plaques de número de via en les andanes de les estacions per disposar d'una referència visual ràpida que ajudi qualsevol persona, ja sigui personal intern o extern de Metro, a verificar la seva posició en una andana d'estació.

Així, es pretén facilitar l'aplicació dels procediments adequats i minimitzar possibles errors en els moments en els quals la ubicació en la infraestructura del personal sigui una informació amb afectació a la seguretat.

Amb aquesta mesura es preveu una millora en la seguretat de la línia.

Compartir

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Servei
Infraestructura
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB