Dimarts, 7 de desembre de 2021

El respecte mediambiental, instrument clau a TMB

 

El respecte mediambiental, instrument clau a TMB

La nova versió del procediment P716 incorpora la nova sistemàtica per a la incorporació de criteris ambientals en les compres, de manera més àgil. 

Redacció / 08.09.21 - 08:41h

Des de l'any 2009 TMB disposa d'una política de compra verda en la qual es compromet a incrementar l'adquisició de productes i serveis ambientalment responsables. L'empresa acaba de publicar l'actualització del procediment P716, Ddisseny i adquisició de béns, obres i serveis amb criteris ambientals, amb la intenció d'impulsar la incorporació de criteris ambientals en l'adquisició de béns, serveis i obres de la companyia. 

La recent versió incorpora la nova sistemàtica basada en l'eina SAP per a la incorporació de criteris ambientals en l'adquisició de béns, obres i serveis en els grups prioritaris, tant per a licitacions com per a contractes menors. En aquest sentit, s'han definit una sèrie de subtipus d'adquisicions prioritaris, sobre els quals s'han establert criteris ambientals específics (per exemple per a la realització d'obres, la compra de busos o trens o la contractació de serveis de neteja, entre d'altres). 

En el cas de licitacions, aquests criteris es presenten al peticionari a SAP en forma d'instrucció tècnica, i el peticionari els pot extreure directament i incorporar-los als Plecs de la Licitació. En el cas dels contractes menors, els criteris ambientals són molt més senzills i menys nombrosos, i SAP els annexa a la sol·licitud, de manera que li arriben directament al proveïdor.

Tanmateix, en el marc de la Coordinació Ambiental d'Activitats Empresarials, la nova versió del procediment estén el compromís ambiental als nostres proveïdors per als contractes que comporten la presència de personal extern a les instal·lacions de TMB i que estan classificats com d'alt risc, de manera que passa a ser obligatori que el proveïdor adjunti dins la plataforma Achilles un autocertificat de comportament ambiental, sense el qual no podrà accedir a les instal·lacions. 

Cal destacar que tant la nova sistemàtica per a la incorporació de criteris ambientals en les adquisicions, com l'obligatorietat de presentar un autocertificat de comportament ambiental per als contractes que comportin la presència de personal a TMB i siguin d'alt risc, entren en funcionament durant aquest mes de setembre

Pots trobar més informació sobre aquest procés al P716 Disseny i adquisició de béns, obres i serveis amb criteris ambientals, així com a la següent Presentació sobre la Compra Verda a TMB.

 

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB