Dissabte, 27 de novembre de 2021

La prevenció d'accidents de treball, una aposta necessària

 

Accidents / TMB

La prevenció d'accidents de treball, una aposta necessària

Els accidents de treball es poden prevenir i són una oportunitat òptima per revisar el sistema preventiu a nivell local i per transmetre la importància de la prevenció a tots els nivells de l'organització.

Servei de Prevenció / 01.02.18 - 08:42h

L'any 2017 s'han produït un total de 426 accidents de treball a TB, SA i 359 a FMB, SA. Això significa una xifra total de 785 accidents de treball que han requerit assistència sanitària i, d'aquests, quinze (1,9%) han estat qualificats de greus. Menció especial mereixen els accidents que es produeixen a l'anar o tornar de la feina, no només perquè aquest tipus d'accident in itinere ha significat el 21,2% del total d'accidents notificats (167 lesionats) sinó que, a més a més, han estat els més greus. 

Pel que fa a l'assistència sanitària de totes aquestes lesions, derivades dels prop de vuit-cents accidents, han significat 4.097 visites mèdiques, 25 intervencions quirúrgiques, 520 proves de diagnòstic per la imatge, 3.440 sessions de rehabilitació i, finalment, la notificació de 622 baixes per incapacitat temporal. La dimensió d'aquestes xifres ens hauria de fer pensar que és imprescindible renovar el compromís de tothom per eliminar aquest problema i de cap manera acceptar-lo com a inevitable. 

Els accidents de treball es poden prevenir i són una oportunitat òptima per revisar el sistema preventiu a nivell local i  per transmetre la importància de la prevenció a tots els nivells de l'organització. Així ho recull l'actual Pla Director de Prevenció de Riscos Laborals 2016_2021, que és l'instrument on es recull la política, s'organitza la prevenció, s'assignen les funcions i els objectius, així com es determinen els processos per tal de fer efectiva la prevenció dels riscos laborals. 

Però aquest Pla no serà del tot eficient sense que tothom vetlli per la seva pròpia seguretat i per la d'aquelles persones a les quals pugui afectar la seva activitat professional. Aquesta afirmació genèrica de vetllar per la nostra pròpia seguretat és molt important fer-la nostra; sobretot, perquè sabem que les lesions més greus han estat per accidents de trànsit a l'anar o venir al treball, així com en l'entorn de treball del manteniment de vehicles als tallers. Tanmateix, la majoria de les lesions menys greus o lleus s'han produït mentre realitzem accions molt quotidianes com són caminar, baixar o pujar escales o manipular càrregues, eines o equips de treball.  

El compromís de TMB amb la seguretat i la salut de les persones és permanent, però sense l'ajuda de tothom no serà possible aconseguir estar Avui i Sempre, Sense Accidents de Treball . 

Gracies per ajudar-nos a fer-ho possible. 

Documents: 
Video YouTube: 

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Conceptes
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB