Dijous, 16 de setembre de 2021

Potenciació del talent femení a TMB

 

Potenciació del talent femení a TMB

En línia amb l'aposta de la companyia pel desenvolupament d'actuacions d'impuls de la dona emmarcades en el projecte de gestió de la diversitat, s'ha iniciat un procés d'aflorament i potenciació del talent femení a les empreses que conformen TMB.

Dona i diversitat i RR.HH / 08.04.21 - 13:25h

En una primera fase, i com a prova pilot, es va oferir a 191 dones que actualment estan ocupant llocs de direcció o comandament i de responsabilitat tècnica operativa rellevant en la companyia, la possibilitat d'actualitzar la informació envers el perfil professional (grau de formació i experiència professional principalment) amb l'objectiu de realitzar un diagnòstic detallat, precís i actual, dels seus perfils professionals, per poder així identificar el seu talent potencial, amb la finalitat d'anticipar el disseny de diverses possibles accions de desenvolupament i formació.

Un cop realitzada aquesta primera fase, s’obre el projecte a tota la plantilla de dones de TMB, de manera que totes aquelles que ho desitgin puguin emplenar el qüestionari. El termini finalitzarà el proper 20 d’abril. 

Conèixer el perfil professional de les dones de TMB permetrà dissenyar accions de desenvolupament i formació per seguir avançant en igualtat d’oportunitats.

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB