Dissabte, 19 de setembre de 2020

La NXB, un projecte d'èxit

 

Nova Xarxa de Bus, D20 / M.A. Cuartero

La NXB, un projecte d'èxit

La Nova Xarxa de Bus, NXB, és un projecte transversal en què participen persones de molts departaments a nivell municipal i de TMB per fer possible un canvi de cultura de la mobilitat de superfície.

Redacció - Direcció General de Bus (i TO) / 11.07.14 - 09:23h

La tardor de l'any 2012 es va iniciar la reformulació de l'actual xarxa d'autobusos de Barcelona amb la implantació de les primeres línies de bus d'altes prestacions fruit del disseny d'una nova xarxa per a la ciutat de Barcelona. Aquesta nova xarxa ofereix un grapat d'avantatges als ciutadans: és més intuïtiva i més fàcil d’utilitzar, més fiable, amb més freqüència de pas dels busos i té una connectivitat més gran amb noves possibles destinacions. L'Ajuntament de Barcelona, juntament amb TMB, va apostar per aquest nou model que suposa un salt qualitatiu en la prestació del servei de bus a la ciutat de Barcelona i l'entorn metropolità.

Les tasques d'anàlisi, definició i planificació dels nous serveis van començar fa força anys i tot el treball es va desenvolupar conjuntament amb tècnics de la direcció de Mobilitat i amb diversos especialistes locals i internacionals del món del transport de viatgers. El març del 2012 es va tancar el disseny final de les 28 línies i es va dividir el procés en diverses fases, i tot seguit van començar les tasques d'implantació de les primeres 5 línies, l'1d'octubre del 2012. Cinc noves línies es van implantar el 18 de novembre del 2013. Tres línies noves més i la modificació d'una d'existent estan previstes per al 15 de setembre d'enguany, gràcies a la participació, el suport i la col·laboració d'un munt de persones de l'Ajuntament de Barcelona i de TMB.

De cara a una nova fase es realitzen reunions de coordinació periòdiques al més alt nivell municipal per tal de fer el seguiment de les actuacions a la via pública, del nou mobiliari urbà, del desenvolupament de les reunions informatives al territori, d'aspectes propis de l'operació i qualssevol altres aspectes relacionats amb el desplegament pròpiament dit del projecte.

Cal també anar mantenint, juntament amb tècnics i personal municipal acreditat en matèria de mobilitat, reunions explicatives de l'avenç del projecte amb els responsables de les diverses unitats territorials de la ciutat i altres ajuntaments implicats.

La NXB en l'àmbit intern

En l'àmbit intern de TMB, una vegada definits itineraris, parades i recursos de les línies, cal introduir-ho als sistemes d'informació geogràfics corporatius, assignar-hi els seus recursos ─cotxes i conductors─, designar els CON que acolliran les línies, començar l'elaboració dels horaris i preparar la tria dels serveis entre els conductors.

Quan arribi el dia D, el 15 de setembre, cal que tot allò que s'ha planificat estigui llest per a l'operació. Gairebé 150 conductors, que esdevindran la cara visible d'una nova etapa del desplegament de la NXB, conduiran els 70 cotxes que conformen les noves línies que entraran en servei aquell dia. A més a més, desenes de comandaments ajudaran des del mateix territori i des de la sala CRT que es faci la circulació regular dels autobusos a uns intervals de pas excel·lents: entre 5 i 8 minuts, entre les 7.00 h i les 21.00 h, i vetllaran també per un correcte funcionament de les àrees d'intercanvi o transferència entre passatgers de les línies de la NXB.

Aquestes altes prestacions que ofereix la NXB, que suposen el manteniment de l'hora punta durant una àmplia franja diària amb l'eliminació de l'hora vall, també tenen la seva repercussió en les tasques de manteniment de la flota. Els operaris dels tallers posen tota la seva dedicació diàriament per tal que els cotxes estiguin sempre a punt i es pugui garantir el servei compromès.

Un altre aspecte molt important que acompanya el desplegament de cada fase, i del producte en si, és el de la comunicació i la informació: es col·labora amb l'Ajuntament en la preparació de les diverses campanyes per als ciutadans amb fullets, pòsters, tríptics, etc.; es plasma la semiòtica de la marca en la informació estàtica i se'n reforça i millora la dinàmica; es modifiquen els diversos aplicatius digitals: App, Vull Anar, On sóc?, etc. per adaptar-los a les noves línies; i, entre altres tasques, es gestionen els equips d'informadors al carrer. En definitiva, desenes de persones treballen per fer arribar tota la informació necessària a tots els sectors i perfils del nostre client ciutadà en el moment adient de manera que la gestió dels canvis sigui la millor possible.

Amb l'esforç, la col·laboració i la participació, doncs, d'un nombrós equip d'excel·lents professionals d'àmbit municipal i de TMB s'està fent realitat una nova manera d’entendre el servei de bus a la ciutat de Barcelona. En l'actualitat, amb 10 línies, ja són més de 170.000 els viatges que es realitzen en dies feiners en les línies de la nova xarxa i es preveu que amb la incorporació de la nova fase III aquesta xifra arribarà a uns 220.000 desplaçaments. Tot un èxit!

 

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB