Dijous, 25 de febrer de 2021

En marxa el nou projecte de gestió de la diversitat a TMB

 

En marxa el nou projecte de gestió de la diversitat a TMB

Fomentar la diversitat i la inclusió és un dels eixos sobre els quals pivotarà el projecte, un valor que necessàriament ha de ser present a la gestió d’una companyia socialment responsable.

Albert Piqué / 21.09.20 - 10:25h

Així doncs, en aplicació dels principis d’igualtat d’oportunitats i no discriminació que necessàriament han de ser presents a TMB, s’ha iniciat el procés de contractació d’una persona amb dificultats d’integració per raó de la seva capacitat intel·lectual o cognitiva, que s’incorporarà a la plantilla donant suport en l’àmbit d’informació digital. El procés de selecció es durà a terme conjuntament amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD).

Aquesta acció pretén contribuir a promoure la inclusió laboral d’un dels col·lectius amb majors dificultats d’integració, que avui dia disposen de molt poques oportunitats laborals.

Alhora incrementarà el percentatge de persones amb discapacitat a la plantilla, una clara aposta de TMB, com a organització compromesa amb el desenvolupament equitatiu i sostenible de la societat, per la generació de riquesa mitjançant el paradigma de la diversitat humana.  

 

 

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Conceptes
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB