Divendres, 18 de setembre de 2020

GenTMB News, una nova eina al servei dels treballadors

 

Fotografia d'un mòbil on apareix el GenTMB News

GenTMB News, una nova eina al servei dels treballadors

Facilitar el coneixement dels fets més destacats que s'han esdevingut durant la setmana és l'objectiu que té la nova eina informativa que es posa a l'abast de tots els treballadors. Per correu electrònic i amb una lectura ràpida es podrà prendre el pols a l'actualitat de TMB.

Redacció / 14.04.15 - 13:11h

En els darrers temps s'han fet importants millores en l'àmbit de la comunicació interna. Les revistes digitals i el nou portal de la intranet han facilitat ─segons les dades d'ús obtingudes─ un important increment del consum informatiu de l'actualitat de la companyia, que en el cas de la revista GenTMB arriba al 128%, i d'un 11% les connexions a la intranet. Això ha fet que els treballadors de TMB coneguin en temps real totes les notícies relacionades amb la companyia.

Fins ara, fruit de l'herència de les revistes en format paper, un cop al mes es publicava una newsletter que s'enviava a totes les adreces de correu corporatives. Ara, però, aquesta passarà a publicar-se setmanalment. Així, cada divendres s'enviarà un nou butlletí en el qual es podran consultar les notícies publicades durant aquella setmana a la revista GenTMB ─que recull les principals notícies internes així com les relacionades amb la vida social de la companyia i dels seus treballadors─, les més destacades de la revista Hora Punta ─on es dóna a conèixer tota aquella informació relacionada amb la projecció externa de la companyia i l'actualitat del transport públic─, els avisos i altres informacions com els InfoMetro i InfoBus.

Es creen dues noves seccions: “Vist a la premsa”, on amb format de titulars es podran consultar les notícies més destacades publicades a la premsa, i “Vida social”, que serà una finestra a través de la qual els treballadors que ho vulguin podran donar a conèixer un fet personal que vulguin compartir amb els seus companys, com ara un casament, el naixement d'un fill o una trobada de la seva promoció. Per fer-ho, només caldrà contactar amb comunicaciointerna@tmb.cat. També en aquesta secció es recolliran les baixes a l'empresa.

En resum, GenTMB News sintetitzarà tota l'actualitat de la setmana, de manera que amb una ràpida lectura es podrà estar al dia de l'actualitat de la companyia, i com que està construïda amb tecnologia "responsive" ─adaptada per a dispositius mòbils─  es podrà llegir des de qualsevol lloc.

El nou format conviurà amb la revista GenTMB, que pot ser consultada a la pàgina http://gentmb.tmb.cat/.

Fotografia d'un ordinador portàtil on apareix el GenTMB News
Fotografia d'un ordinador portàtil on apareix el GenTMB News

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Conceptes
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB