Dissabte, 19 de setembre de 2020

Balanç de les Accions Formatives del 2018

 

Formació / TMB

Balanç de les Accions Formatives del 2018

Més de la meitat de la plantilla de TMB ha rebut formació al llarg de l'any 2018 gaudint dels ajuts públics a la formació que concedeix la FUNDAE, Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. 

Unitat de Formació / 12.02.19 - 08:11h

Per segon any consecutiu TMB ha pogut gaudir del 100% dels ajuts públics possibles, que han ajudat a finançar la formació rebuda per 5.465 empleats —2.977 treballadors de Metro i 2.488 treballadors de Bus— i que correspon a més de quatre mil accions formatives.

La gestió d'aquests ajuts, liderada per la Unitat de Formació, i amb l'imprescindible i molt valuós suport de totes les instàncies internes (prefectures, assistents, formadors, representants legals dels treballadors, etc.), ha aconseguit aquest 2018, com ja ho va fer el 2017, arribar a aprofitar la màxima quantia possible autoritzada, tant per a les societats Transports de Barcelona i Ferrocarril Metropolità de Barcelona com per a Projectes i Serveis de Mobilitat.

La majoria de les accions formatives que s'organitzen a TMB es beneficien d'aquestes bonificacions. És impossible detallar la llista dels cursos que s'han fet com a mínim una vegada durant el 2018, però sí que es poden destacar algunes de les accions formatives que arriben a més persones dins d'aquesta llista: nous agents d'atenció al client, nous conductors d'autobús, formació contínua CAP, formació de prevenció de riscos laborals (PRL), etc.

Com funcionen els ajuts

Un percentatge del cost de la formació que les empreses donen als seus empleats pot ser cofinançat amb fons públics si aquesta compleix uns estrictes requisits formals i de qualitat. Aquests ajuts es bonifiquen, és a dir, es descompten, de la quota que l'empresa ha d'abonar a la Tresoreria General de la Seguretat Social. Aquestes bonificacions estan limitades a un màxim global per empresa, que atesos els nivells d'exigència, no són, en general, fàcils d'assolir. 

Quadre resum de Formació a TMB 2018

 

RESUM DE DADES

 

Metro

 

Bus

NOMBRE ACTES FORMATIUS

3.341

743

PERSONES PARTICIPANTS

2.977

2.488

PARTICIPACIONS TOTALS (*)

13.400

4.993

HORES LECTIVES FORMACIÓ

44.061

10.728

HORES ASSISTENT

138.448

82.577

MITJANA PARTICIPANTS
PER GRUP

4,01

6,72

(*) és la suma del nombre de participants a cada una de les accions sense tenir en compte si en alguns casos es pot tractar de la mateixa persona.

Compartir:

Informació relacionada

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB