La Comissió es reunirà amb periodicitat mensual
La Comissió es reunirà amb periodicitat mensual

Constituïda la Comissió de seguiment del Pla d’Igualtat de Bus

L’òrgan, que compta amb representació de diferents àmbits organitzacionals de la companyia, es reunirà mensualment per implementar les accions incloses al Pla.

Redacció / 10.01.23 - 10:10h

El passat 21 de desembre, es constituïa la Comissió de seguiment del Pla d’Igualtat de Transports de Barcelona (TB), un òrgan que es reunirà amb periodicitat mensual amb l’objectiu de portar a terme les mesures contemplades al document.

La Comissió -on hi seran representats diferents àmbits organitzacionals de la companyia -seguirà el contingut del Pla com un full de ruta per avançar en aspectes concrets. La voluntat és assegurar la igualtat de tracte i d’oportunitats i prevenir qualsevol tipus de discriminació per raó de gènere que es pugui produir.

Les mesures específiques proposades s’orienten a millorar qüestions com la comunicació, la formació, la prevenció de riscos i la seguretat laboral, la promoció i selecció de persones, entre d’altres, tot garantint la introducció d’enfocaments de gestió plenament inclusius.

El Pla s’estrena amb una important iniciativa que vol atraure talent femení i contribuir a pal·liar la infrarepresentació de les dones en la plantilla de Bus: un 9,41% del total (4.198 homes i 437 dones). Es desenvoluparà un procés de selecció de personal de conducció que, per primera vegada, incorporarà una quota de reserva del 40% per a dones. Properament, es publicarà la convocatòria, que s’acompanyarà d’accions de comunicació pensades per dinamitzar la participació i animar les dones a sumar-se al projecte de TMB.

Compartir

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Conceptes
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB