Andana de l'estació de metro de Passeig de Gràcia / Miguel Àngel Cuartero
Andana de l'estació de metro de Passeig de Gràcia / Miguel Àngel Cuartero

Passeig de Gràcia, laboratori de l’estalvi energètic

L’estació de metro de Passeig de Gràcia integra mesures de monitoratge i anàlisi ambiental amb l’objectiu de poder estalviar un 5% en el seu consum denergia, en el marc del SEAM4US, un projecte col·laboratiu amb fons europeus.

Marta Franco - Glòria Miró, Òscar Puigdollers i Michael Pellot / 24.01.13 - 12:52h

Els sistemes subterranis de transport són grans consumidors d’energia. Un terç de lenergia necessària duna xarxa de metro es destina als subsistemes de les estacions, com ara la ventilació, els ascensors, les escales mecàniques i la il·luminació.

És per això que seguint amb l’aposta per l’ecoeficiència com un dels eixos vertebradors de les polítiques estratègiques de l’empresa, TMB participa en el projecte amb fons europeus SEAM4US, cofundat pel Setè Programa Marc (7PM) de la Unió Europea.

Es tracta d’un projecte col·laboratiu, en què TMB ha estat escollida pel seu paper com a gran operador de transport públic. També participen en el projecte la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), així com centres europeus de desenvolupament i empreses privades del sector. Per a TMB és una gran oportunitat, ja que amb un cost zero obtindrà una forta inversió en coneixements, sobretot per als departaments involucrats en el desenvolupament del projecte, vinculats amb l’operació, el manteniment i l’àrea de tecnologia de la companyia.

El principal objectiu que sha marcat és desenvolupar tecnologies avançades per al control òptim i escalable a totes les estacions de metro, que pot suposar un estalvi d’un 5% en el consum elèctric, xifra que equivaldria a l'electricitat consumida en més de 700 llars.

Per tal d’aconseguir-ho s’estan duent a terme el disseny i el desenvolupament duna xarxa de monitoratge capaç de captar dades sense problemes en espais públics; la implementació de noves xarxes de sensors; el desenvolupament dun sistema de control per a loptimització de lús denergia en les estacions de metro, i la validació descenaris en els sistemes de transport subterrani cap a leficiència energètica. Bàsicament es tracta d’observar, pensar i controlar per prendre decisions basades en aquest model previ de causa-efecte.

Monitoratge per a l’estalvi energètic

Precisament, per desenvolupar una prova pilot en aquesta matèria, després d’una anàlisi de tota la xarxa de metro, s’ha escollit com a escenari representatiu l’estació de Passeig de Gràcia de la línia 3, en la qual s’ha implementat un sistema de monitoratge, control i adquisició de dades per guanyar en eficiència i optimitzar recursos. Aquesta estació es comportarà com una petita ciutat intel·ligent, com també ho fan les cotxeres d’autobusos de TMB, en aquest altre cas gràcies a la implantació del projecte SCADA.

El mesurament denergia que ha integrat SEAM4US en aquesta estació busca obtenir noves dades en el seu màxim nivell de detall que permetin disposar d’una anàlisi del consum denergia duna estació de metro a través duna auditoria energètica generalitzada, centrant-se en tres factors principals: els equips instal·lats, consums energètics i l’ús que es fa de l’estació.

El projecte analitza cada factor i ajuda a identificar els punts crítics del sistema. També construeix fluxos de passatge dels usuaris a les estacions del metro i desenvolupa criteris de programació dels diferents subsistemes duna xarxa de metro, en particular, dels sistemes de ventilació, els sistemes verticals de transport i l’enllumenat. L’actuació sobre aquests sistemes no afectarà en cap moment l’experiència del viatge de l’usuari.

Així, en funció del monitoratge de la temperatura, la humitat i el volum de passatgers, per exemple, un programa informàtic centralitzat al Centre de Control de Metro (CCM) podria en un futur regular el funcionament de la ventilació per estalviar en consum sense que l’usuari ho noti.

Una iniciativa en creixement

Tot i que es troba en una fase molt inicial, tot just en la fase de desenvolupament, viabilitat, model, requeriments del sistema i obtenció de mesures, el projecte dinvestigació SEAM4US ha arribat al seu primer any de vida amb uns resultats satisfactoris.

Així es va comprovar el passat 4 de desembre durant la seva primera revisió, duta a terme a Brussel·les per un grup d'experts independents cridats a avaluar el grau de compliment del seu pla de treball.  

L’avaluació es va fixar en les prestacions relacionades amb la pertinència dels objectius, l’avenç que suposa pel que fa a la comunitat científica i industrial, l’estat dels recursos previstos i utilitzats en relació amb els progressos assolits i limpacte potencial previst en la competència econòmica i social, entre d’altres criteris d’estudi. Aquests bons resultats han encoratjat l’equip a presentar una candidatura amb fons europeus per donar continuïtat al projecte en altres ciutats.

Compartir

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Servei
Infraestructura
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB