Moment de la festa / Associació de Jubilats de Metro
Moment de la festa / Associació de Jubilats de Metro

El 30 d'octubre es va celebrar l'habitual castanyada de l'Associació de Jubilats a la sala Gaudí, amb l'assistència de 94 socis i amics.

Durant el mes de febrer s'han jubilat 10 companys.

Durant el mes de gener s'han jubilat 6 companys.

Durant el mes de desembre s'han jubilat 17 companys.

Durant el mes de novembre s'han jubilat onze companys.

Durant el mes d’octubre s'han jubilat setze companys.

Durant el mes de setembre s'han jubilat dotze companys.

Aquest mes d'agost, i després d'una llarga trajectòria professional a Metro, s'han jubilat deu treballadors.

Durant 37 anys va desenvolupar la seva trajectòria professional a Metro de Barcelona, després de prestar els seus serveis també als Ferrocarrils de Sarrià i als Ferrocarrils Catalans.

El dimecres 30 de novembre l’Associació de Jubilats i Pensionistes de FMB organitza una cargolada a Anglesola.

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB