Josep Saumell / Pep Herrero
Josep Saumell / Pep Herrero

Josep Saumell, president de l'Associació de Jubilats de Metro

MEMÒRIA HISTÒRICA “L'any 1972, l'empresa era tan sols Metro, amb una extensió de xarxa i estacions molt inferior” PROFESSIONAL “Que coneguin l'associació i les seves activitats tots els companys actius de Metro és un dels nostres reptes”

Àngels Rodríguez / 02.11.15 - 12:05h

Josep Saumell Pujadó president de l'Associació de Jubilats i Pensionistes del Ferrocarril Metropolità de Barcelona, va entrar a Ferrocarril Metropolità de Barcelona el 15 de juny de 1972 i es va jubilar com a tècnic de prevenció laboral el 21 de setembre de 2013 al Servei de Prevenció i Salut, al departament de Prevenció de Riscos Laborals de Metro.

─Quaranta-un anys treballant a Metro són molts anys. Recordes el primer dia?

─Sí, va ser el 15 de juny de 1972, quan vaig anar per primera vegada a les oficines de Santa Eulàlia per incorporar-me al Servei de Superestructura com a tècnic ajudant. El meu primer treball va ser coordinar una enquesta de la UITP (Unió Internacional de Transports Públics) sobre l'aplicació del carril preferencial per a autobusos a totes les companyies de transport del món.

─Com era l'empresa Metro l'any 1972?

─Evidentment era diferent de l'actual TMB. Llavors l'empresa era tan sols “Metro”, amb una extensió de xarxa i estacions molt inferior, uns trens i unes instal•lacions de tecnologia molt menys sofisticades i un ambient i tracte laboral quasi familiar. 

─Quins records guardes de la teva vida laboral a Metro?

─Per concepte de vida, guardo els bons records, que són molts, si bé haig de reconèixer que n'hi va haver de dolents, però pocs. Després d'uns anys a l'oficina tècnica de Superestructura, el meu trasllat a la Unitat de Prevenció l'any 1986 em va permetre tractar molts companys de tots els departaments de Metro i TB sobre temes relatius a les condicions dels seus llocs de treball. Els records de la meva estada a Metro els puc reviure cada dia amb els companys de l'associació.

─Des de quan ets el nou president de l'Associació de Jubilats de Ferrocarril Metropolità de Barcelona?

─Vaig ser nomenat president a l'assemblea general de socis del dia 20 de març de 2014, en substitució del senyor Josep Lluís Marrón.

"La missió de l'associació és reunir i retrobar tots els companys jubilats"

─Has agafat el relleu de la presidència de l'associació de mans de Josep Lluís Marrón, el primer president de la nova etapa. Quins objectius us heu marcat en aquesta segona etapa?

─L'objectiu bàsic es la continuïtat de l'associació, mantenir i si és possible ampliar la nostra massa social, augmentar les nostres activitats culturals i de lleure, i donar a conèixer les nostres activitats als empleats en actiu pels nous mitjans de comunicació, acomplir els pressupostos i donar comptes de la nostra gestió. Tot això, per complir la missió de l'associació: reunir i retrobar tots els companys jubilats, familiars i simpatitzants per gaudir del temps lliure promocionant la cultura, el lleure i la salut.

─Quins projectes esteu desenvolupant actualment?

─Fer arribar el coneixement de l'associació i les seves activitats a tots els companys actius de Metro, per tal que s'incorporin al nostre col•lectiu quan passin a ser jubilats. Millorar les vies de finançament del pressupost anual, per poder dur a terme totes les activitats. Adequar la comptabilitat a la nova legislació i anar introduint noves activitats per donar més possibilitat de gaudiment als socis. 

─Feu o impulseu algun tipus d'activitat o programa que fomenti una vida activa i saludable?

─De fet, diverses de les activitats estan orientades a fomentar una vida sana i saludable. Des de fa anys estem fent ball en línia una vegada a la setmana. Fem diverses conferències sobre temes de salut i sobre temes de pensament positiu, creences, emocions i felicitat. Aquest any hem iniciat la realització de caminades, una vegada al mes, per conèixer Barcelona, i de sessions de gimnàstica de manteniment una vegada a la setmana. No cal dir que, en totes les sortides i viatges, les llargues passejades són també una activitat saludable.

"La relació amb TMB és molt bona, i especialment constant i fluida amb les persones d'enllaç amb la direcció" 

─Quina relació manté l'associació amb TMB?

─La relació amb TMB és molt bona i especialment constant i fluida amb les persones d'enllaç amb la direcció. Val a dir que la direcció de TMB, en relació a nosaltres, té un gran sentit social i participa activament i amb la seva presència en els nostres esdeveniments més importants, l'homenatge als socis que compleixen 80 anys i alguna festa al local Gaudí. Potser caldria millorar la comunicació de TMB amb l'associació sobre les incidències del personal actiu i jubilat (jubilacions, defuncions...). 

─Manteniu alguna relació o col•laboració amb l'Associació de Jubilats d'Autobusos?

─Hi tenim molt bona relació, especialment entre les juntes directives. Fem reunions conjuntes per millorar la nostra col•laboració i ens comuniquem les activitats mensuals previstes. Tanmateix, hem establert de comú acord obrir les activitats de cada associació als socis de l'altra, en les mateixes condicions. Aquesta col•laboració fa que es fomenti la coneixença entre ambdues masses socials i es participi de forma conjunta, a poc a poc però cada vegada més, en les diverses activitats a la sala Gaudí i en sortides i viatges.

─Què et va impulsar a entrar a l'associació i quant de temps fa que hi pertanys?

─Coneixia l'associació, hi tenia molts antics companys, ara amics, i m'agradaven les activitats i viatges que s'hi feien. Ho vaig veure con un recurs ideal per tal d'omplir el meu temps lliure entre setmana a Barcelona. Sóc de l'associació des de finals del 2008, quan vaig passar a ser jubilat parcial.

─Quants socis teniu en l'actualitat?

─Tenim 303 socis. Són empleats jubilats, familiars i amics fidels a l'associació. També tenim 60 socis convidats que són empleats jubilats en l'últim any a qui convidem a fer-se socis. Els oferim tracte de soci i els enviem informació sobre les nostres activitats durant tot un any.

─Creus que és prou coneguda l'associació entre els que es jubilen i els que estan a punt de jubilar-se?

─TMB dóna informació sobre l'associació a les persones que es jubilen. A més, tenim informació permanent sobre les nostres activitats a la intranet. Potser el coneixement de l'associació no és suficient o potser no és prou valorat pel personal en actiu el fet de poder continuar en contacte amb els antics companys després de la vida laboral. Fer-se soci és una decisió que ha de prendre cadascú. El que puc comentar és que en l'associació l'ambient de companyonia entre els socis és excel•lent, amb independència de l'antiga trajectòria laboral de cadascú dintre de Metro.

Josep Saumell, president de l'Associació de Jubilats de Metro / P. Herrero
Josep Saumell, president de l'Associació de Jubilats de Metro / P. Herrero
Josep és el president de l'Associació des del març de 2014 / Pep Herrero
Josep és el president de l'Associació des del març de 2014 / Pep Herrero

Compartir

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Servei
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB