Divendres, 24 de setembre de 2021

Josep Mensión, director dels Serveis Centrals i adjunt a la direcció general

 

Josep Mensión, Director dels serveis centrals i adjunt a la direcció general / Pep Herrero

Josep Mensión, director dels Serveis Centrals i adjunt a la direcció general

LIDERATGE "La nova xarxa consolida el nostre lideratge a l'àrea metropolitana de Barcelona" AVANTATGES "Hi haurà moltes avantatges i la senzillesa facilitarà la utilització del servei de Bus"

Albert Piqué / 10.09.12 - 12:15h

Enginyer de camins, canals i ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), màster en mobilitat per la mateixa universitat i la Universitat Pompeu Fabra, i postgraduat en enginyeria municipal i en enginyeria del software per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor associat al departament d’Infraestructura del Transport i del Territori a la UPC en el període del 1995 al 2002.

Lany 1999 sincorpora a Transports de Barcelona, SA com a cap de lOficina Tècnica de Trànsit i el 2005 passa a desenvolupar el càrrec de director dels Serveis Centrals de Bus i adjunt al director general.

Properament entrarà en servei la nova xarxa de bus, però aquest no és un projecte nou. Quins antecedents té?

─La integració tarifària a la regió metropolitana de Barcelona l’any 2001 va marcar un canvi diferencial en el transport. Des d’aleshores podem parlar de xarxes en lloc de línies aïllades, i sobre aquesta base hem pogut anar desenvolupant diversos estudis del conjunt de la nostra xarxa de bus. L’any 2004 ja es va començar a treballar en la implantació d’una nova xarxa i un nou model de mobilitat. El 2006 es van elaborar dos treballs centrats en la millora de la velocitat comercial, i el 2007 un estudi d’implantació de línies BRT (sigla anglesa de "bus rapid transit") a l’avinguda Diagonal i a la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona. El 2008 es va treballar en la implantació d’una prioritat semafòrica d’ona verda en 4 eixos viaris ─carrers Mallorca, València, Aribau i Muntaner─ i l’any següent es van definir les bases d’un nou model integrat dels serveis de superfície.

─Curitiba, al Brasil, va ser la primera ciutat del món que va implantar línies BRT. A Europa, tenim models similars a Nantes i París, cada un amb les seves especificitats. Quines característiques especials tindrà la nova xarxa de Barcelona?

─La nova xarxa de bus de Barcelona tindrà certes similituds amb els models de Curitiba o Bogotà, ja que disposarà de tres tipus de servei: línies daltes prestacions, línies de prestacions convencionals i línies de proximitat.

La gran novetat seran les línies ortogonals (sentit mar-muntanya i Besòs-Llobregat), com si es tractés d’una quadrícula, i les línies radials que travessaran la ciutat en forma de diagonals, algunes de les quals (ortogonals i diagonals) d’altes prestacions, complementades amb línies convencionals, urbanes i interurbanes, més la xarxa de proximitat. Aquesta nova distribució de línies, al cosat de l’urbanisme de Barcelona, amb l’Eixample com a nexe central de la ciutat, farà que el servei sigui de millor qualitat, més ràpid i més fàcil d’utilitzar, amb una cura especial de la connectivitat entre línies, per facilitar els intercanvis. Alhora, és previst que contribueixi decisivament a la implantació d’un nou model d’urbanisme a la ciutat, basat en la creació dagrupacions de blocs dilles que tindran uns usos diferents als actuals: a linterior, per exemple, el trànsit es pacificarà i totes les transferències es realitzaran a velocitats molt baixes.

"La nova xarxa ens permetrà millorar notablement el servei de bus de la ciutat i ser més eficients, ja que amb els mateixos recursos que tenim ara podrem donar més i millor servei".

─Què suposarà per als clients l’entrada en servei d’aquestes noves línies?

─L’entrada en servei de les primeres línies de la nova xarxa suposarà força avantatges per als ciutadans i clients, ja que d’entrada la velocitat comercial dels autobusos augmentarà, gràcies a la implantació de mesures de prioritat pels corredors per on circulin, i això farà que els autobusos circulin a una velocitat comercial superior a l’actual. A més, tot i que no en un primer moment, el model final preveu que per un eix viari circuli una sola línia, cosa que farà que els seus vehicles vagin més ben regulats i les compensacions de les càrregues de viatgers serà molt més bones, i això contribuirà a la millora de la qualitat del servei. En contrapartida, l’usuari del bus haurà de transbordar més freqüentment per canviar d’una línia a l’altra.

─Què suposa per a TMB la posada en marxa d’un projecte d’aquesta envergadura?

─Suposa un salt qualitatiu molt gran perquè no solament es consolida el nostre lideratge del transport públic col·lectiu de superfície a Barcelona, sinó que amb el desplegament de la nova xarxa, TMB simplica directament amb la ciutadania de Barcelona, per millorar la seva qualitat de vida i oferir-los un servei de transport públic eficient i de màxima qualitat.

─Quins avantatges suposarà per als conductors la nova xarxa?

─La millora de l’interval, així com la constància, permetrà equilibrar les càrregues de passatge i farà possible una conducció més còmoda per al conductor.

─La nova xarxa s’anirà implantant a poc a poc. Quines seran les primeres línies que entraran en servei?

─La implantació de les línies ortogonals i diagonals serà gradual, a raó de 4/5 cada semestre, de manera que a finals del 2013 shaurà implantat la meitat de les 28 línies que configuraran la nova xarxa de bus.

Les primeres línies que entraran en servei a l’octubre seran dues en sentit mar-muntanya; la V7, que anirà de Sants a Sarrià, que té com a línia de de referència lactual línia 30, i la V21, del passeig Marítim a Montbau, seguint el recorregut de lactual línia 10. 

 Dues més en sentit Besòs-Llobregat, que seran la H6, de Zona Universitària fins a Fabra i Puig, resseguint l’actual traçat de la línia 74, i la H12, del polígon Gornal a la Verneda, al llarg de tota la Gran Via, com bona part de l’actual línia 56.

L’única línia diagonal que entrarà en servei és la D20, amb traçat de Torre Melina al passeig Marítim, i agafarà com a referència part del recorregut comú de les actuals línies 57 i 157.

─Quines variacions suposarà per a l’actual xarxa?

─La línia V7 tindrà un recorregut molt més rectilini que la línia 30. Circularà en sentit muntanya pels carrers Tarragona, Nicaragua, Constança, Caravel·la la Niña, avinguda de Sarrià, Sant Joan Bosco, Vergós i Via Augusta.

En sentit mar, circularà per la Via Augusta, carrers Vergós, Sant Joan Bosco, plaça Prat de la Riba, Numància i Tarragona per acabar a plaça Espanya. Els recorreguts per on actualment circula la línia 30 i per on no circularà la línia V7 estan gairebé del tot coberts per d’altres línies de bus, de manera que no es deixarà desatesa cap zona.

Les diferències de recorregut entre la línia V7 i lactual línia 10 són poc significatives; en sentit muntanya pujarà per Marina ─com fins ara─ però en lloc de tombar per Rosselló, ho farà per Travessera de Gràcia. En sentit mar, baixarà per Lepant, a Diputació canviarà a Marina ─amb un tram de carril bus en sentit contrari fins a la Gran Via─ i tot seguit baixarà per acabar al carrer Trias Fargas, tocant al passeig Marítim de la Barceloneta.

La línia H6 és pràcticament igual que la línia 74, llevat de dues diferències: la primera, que en sentit Besòs circularà per la calçada central de l’avinguda Diagonal des de Zona Universitària fins a la plaça de Maria Cristina, i la segona que en tots dos sentits la nova línia circularà des del carrer Escorial fins a lavinguda Mare de Déu de Montserrat (i viceversa) per linterior del túnel de la ronda del Guinardó, per la mateixa ronda del Guinardó i pel carrer Cartagena.

La línia H12 es diferencia de la línia 56 bàsicament pel fet que a partir de la plaça dEspanya seguirà recte per la Gran Via de les Corts Catalanes, en sentit Llobregat, fins al barri del Polígon Gornal de lHospitalet. En sentit Besòs, la nova línia començarà al mateix Polígon Gornal i circularà paral·lelament al sentit Llobregat de la Gran Via fins a la Verneda.

Finalment, la línia D20 suposarà la remodelació de les línies 57 i 157, que començaran el seu recorregut al carrer de la Torre Melina, on actualment hi ha una parada del TramBaix i on daquí a un any i mig hi haurà lestació de metro de la línia 5 Ernest Lluch, i l’acabaran al passeig Marítim de la Barceloneta.

─Per l’entrada en servei s’hauran de fer algunes intervencions a la via pública. Quin és l’objectiu que es busca?

─Els objectius que persegueixen les intervencions a la via pública són bàsicament guanyar eficiència i eficàcia en el servei de bus, amb lincrement de loferta actual. Per això saugmentarà la velocitat comercial i es millorarà la qualitat del servei, de manera que es pugui assegurar la regularitat del pas dels autobusos. En definitiva, lautobús estarà més ben regulat, amb un interval més bo i a més circularà més ràpidament.

Com a novetat important cal destacar els canvis que es faran a la Gran Via de les Corts Catalanes, que en el tronc central del tram comprès entre el carrer Llançà i la rambla de Catalunya passa a ser la primera via amb dos carrils bus de circulació en paral·lel, seguint el model de la segona avinguda de Manhattan (Nova York). També es modificaran els laterals; el del costat mar passarà a tenir dos carrils de circulació en hora punta, i el del costat muntanya, en el tram entre la plaça de les Glòries i plaça d’Espanya, quedarà reservat exclusivament al transport públic i veïns.

 

Video YouTube: 

Compartir:

Informació relacionada

Institucions
TMB
Infraestructura
Seccions
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB